Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.13

CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE

„Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu
pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym”
(Rz 14,10)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 14,1-16,27.

Przystępujemy do studium ostatniej części Listu do Rzymian, księgi, która
zapoczątkowała reformację protestancką.  „Co mam czynić, abym był zbawiony?” (Dz 16,30). W Liście do Rzymian znajdujemy odpowiedź na to pytanie, jakiej nie uczył Kościół w czasach Marcina Lutra. Dlatego rozpoczęła się reformacja. W ostatniej części listu Paweł porusza także inne tematy, być może niezwiązane ściśle z głównym tematem, ale dostatecznie ważne, by uwzględnić je w liście. Tak więc i dla nas są one częścią Pisma Świętego. Jak Paweł zakończył ten list, co tam napisał i jakie prawdy są tam zawarte dla nas, dziedziców nie tylko Pawła, ale także naszych protestanckich poprzedników?

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej