Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.11

WYBRANI – 10 i 11 rozdział Listu do Rzymian

„Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej.
Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina”
(Rz 11,1)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 10,1 – 11,36.

Te 2 rozdziały Listu do Rzymian były i są nadal przedmiotem wielu dyskusji. Jedno jest w nich jasne, a mianowicie miłość Boga do ludzkości i Jego wielkie pragnienie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie istnieje coś takiego jak zbiorowe odrzucenie kogokolwiek w kwestii zbawienia. W 10. rozdziale Listu do Rzymian czytamy wyraźnie: „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem” (Rz 10,12). Wszyscy są grzesznikami i potrzebują łaski Bożej danej światu przez Jezusa Chrystusa. Ta łaska jest dana wszystkim, nie na podstawie narodowości, pochodzenia czy uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa, który umarł jako Zastępca za wszystkich grzeszników. Role mogą się zmieniać, ale plan zbawienia pozostaje ten sam. Paweł kontynuuje ten temat w 11. rozdziale Listu do Rzymian. Jak stwierdziliśmy wcześniej, ważne jest, byśmy rozumieli, że gdy Paweł mówi o wybraniu i powołaniu, nie chodzi o zbawienie, ale o rolę w Bożym planie ewangelizacji świata. Żadna grupa ludzi nie została odepchnięta od zbawienia.

Wielu Izraelitów usiłowało ustanowić własne usprawiedliwienie (zob. Rz 10,3), poszukując sprawiedliwości w wyniku przestrzegania prawa (zob. Rz 10,5). Jednak wraz z przyjściem Mesjasza prawdziwa droga sprawiedliwości została  wyraźnie ukazana. Sprawiedliwość została zaoferowana wszystkim, którzy skierują swoją wiarę ku Chrystusowi. Na Niego wskazywał starożytny system ofiarny i świątynne ceremonie.

Paweł wskazuje na resztę i wybranie z łaski jako dowód że Bóg nie odrzucił swego ludu. Zbawienie jest dostępne dla wszystkich, którzy je przyjmują – tak Żydów, jak pogan.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej