Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

DZIECI OBIETNICY – Czy Bóg steruje nami jak marionetkami?

„Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18).

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 9,1-33.

„Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. (…). Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję” (Rz 9,13.15).  O czym Paweł mówi w powyższych wersetach? Co z ludzką wolą i wolnością wyboru, bez których to, w co wierzymy, nie ma zbyt wiele sensu? Czy nie jesteśmy wolni, by wybrać albo odrzucić Boga? Czyżby te wersety uczyły, że pewni ludzie są wybrani do zbawienia, a inni są wybrani na zatracenie, bez względu na ich osobiste wybory?

Odpowiedź, jak zwykle, znajdujemy, spoglądając na szerszy obraz tego, o czym mówi Paweł. Apostoł podąża tu za argumentacją mającą na celu wykazanie, iż Bóg ma prawo wybrać tych, którymi posługuje się jako swoimi wybranymi.

„A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim” (Wj 19,6).

Celem Boga było to, by przez objawienie Jego charakteru cały świat został pociągnięty do Niego za pośrednictwem Izraela.

Jak wygląda wierność Boga w stosunku do wierności ludu można przeczytać w Rz 9,1-12. Bóg zawsze jest wierny, lecz my niestety nie.

Przeczytaj fragment z Rz 9,17-24.  Postępując z Egiptem w czasach exodusu w taki a nie inny sposób, Bóg działał dla zbawienia ludzkości. Objawienie mocy Boga w postaci plag egipskich oraz wyzwolenie Jego ludu miały uświadomić Egipcjanom i innym narodom, że Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. Miały być także dla ludzi z innych narodów zaproszeniem do porzucenia ich bóstw i oddawania czci Bogu.

Oczywiście faraon dokonał wyboru, sprzeciwiając się Bogu, co doprowadziło serce faraona do zatwardziałości. Bóg nie pozbawił go możliwości zbawienia.

Musimy wziąć pod uwagę to, że jako upadli ludzie mamy bardzo zawężone pojmowanie świata, rzeczywistości oraz Boga i Jego działania w świecie. Przypomina o tym poniższy fragment.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Iz 55,8-9)

Tracąc z oczy plan Boży i opierając się Jemu możemy łatwo się potknąć tak jak miało to miejsce w przypadku Izraela:

„Cóż więc powiemy? To, że poganie, nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie dzięki wierze, a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ [zabiegał o usprawiedliwienie] nie dzięki wierze” (Rz 9,30-32 BT).

Problemem Izraelitów było to, że potknęli się oni o Kamień Obrazy — „kamień
potknięcia się” (Rz 9,33 Biblia Interlinearna).

Czy kiedykolwiek Jezus był dla ciebie Kamieniem Potknięcia i Skałą Zgorszenia?

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej