Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 9 [29.02]

OD SKAŻENIA DO OCZYSZCZENIA

„A ten odpowiedział mu: Az do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa” (Dn 8,14).

Wizja zapisana w 8. rozdziale Księgi Daniela została dana prorokowi w 548 lub 547 roku przed Chrystusem i zawiera pewne istotne objaśnienia dotyczące sadu przedstawionego w 7. rozdziale Księgi Daniela. W przeciwieństwie do wizji z 2. i 7. rozdziału Księgi Daniela wizja z 8. rozdziału Księgi Daniela pomija Babilonie i zaczyna się od Medii-Persji, jako ze w tym czasie Babilonia już schodziła ze sceny dziejów, a koalicja Medów i Persów miała zająć miejsce Babilonii jako nowa światowa potęga.

Wizja z 8. rozdziału Księgi Daniela jest paralelna do wizji z 7. rozdziału Księgi Daniela. Język i symbole zmieniają się w 8. rozdziale Księgi Daniela, jako ze tutaj przedstawiono wyraziście oczyszczenie niebiańskiej świątyni w powiązaniu z niebiańskim Dniem Pojednania. Tak wiec szczególny wkład 8. rozdziału Księgi Daniela polega na tym, iż rozdział ten skupia się na sprawach niebiańskiej świątyni. Podczas gdy 7. rozdział Księgi Daniela ukazuje niebiański trybunał i Syna Człowieczego otrzymującego królestwo,
to 8. rozdział Księgi Daniela ukazuje oczyszczenie niebiańskiej świątyni. Jak wskazuje paralelizm miedzy tymi dwoma rozdziałami, oczyszczenie niebiańskiej świątyni przedstawione w 8. rozdziale odpowiada scenie sadu w 7. rozdziale.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania