Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 8 [22.02]

ZE WZBURZONEGO MORZA NA OBŁOKI NIEBIESKIE

„Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane” (Dn 7,27).

Zapisana w 7. rozdziale Księgi Daniela wizja, która będziemy studiować w tym tygodniu, jest paralelna do snu z 2. rozdziału Księgi Daniela. Jednak 7. rozdział Księgi Daniela poszerza znacząco to, co zostało objawione w 2. rozdziale Księgi Daniela. Po pierwsze wizja pojawia się nocą i przedstawia morze wzburzone przez cztery wiatry. Ciemność i woda przywołują na myśl dzieło stworzenia, tyle ze tutaj prawdziwe stworzenie zostaje w pewnym sensie wypaczone i zaatakowane.

Po drugie zwierzęta w wizji są nieczystymi hybrydami — zaprzeczeniem porządku stworzenia. Po trzecie zwierzęta zostały przedstawione jako sprawujące władze, a zatem wygląda na to, ze bezprawnie zagarnęły władze dana przez Boga Adamowi w Edenie. Po czwarte wraz z przybyciem Syna Człowieczego Boże panowanie zostaje przywrócone tym, do których słusznie należymy. Co Adam utracił w Edenie, to Syn Człowieczy odzyska na sadzie Bożym.

Powyższy ogólny opis daje panoramiczne spojrzenie na biblijne obrazy, które znajdują się w tle tej niezwykle symbolicznej wizji. Na szczęście pewne istotne szczegóły wizji zostały wyjaśnione przez anioła, abyśmy mogli zrozumieć główne zarysy tego zdumiewającego proroctwa.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania