Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 7 [15.02]

ANIOŁ W LWIEJ JAMIE

„Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy” (Dn 6,5).

Gdy Medowie i Persowie podbili Babilonie, Dariusz Medyjczyk uznał mądrość Daniela i uczynił go swoim ministrem. Sędziwy prorok tak doskonale znał się na administrowaniu królestwem, iż z czasem nowy król zdecydował postawić go na czele swojego rządu.

Jednak w 6. rozdziale Księgi Daniela czytamy, ze Daniel doświadczył skutków czegoś, co słusznie można określić jako pierwszy grzech — zawiści. Ale to, co wydarzyło się później, świadczy dobitnie o tym, ze Daniel był wierny nie tylko swoim świeckim obowiązkom jako minister medyjsko-perskiego imperium, ale przede wszystkim był wierny swojemu Bogu. Możemy być pewni, ze jego wierność Bogu bezpośrednio wpływała na jego wierność także w innych sprawach.

Prześladowanie, jakiego doświadczył Daniel, jest przykładem tego, czego doświadczy lud Boży w czasie końca. Ta historia nie uczy, ze lud Boży będzie wolny od prób i cierpienia. Znajduje się w niej jednak zapewnienie, ze w walce ze złem dobro ostatecznie zwycięży, a Bóg usprawiedliwi swój lud.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania