Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 6 [8.02]

OD ZUCHWALSTWA DO UNICESTWIENIA

„On zmienia czasy i pory, On utracą królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu” (Dn 2,21).

5. rozdział Księgi Daniela daje nam przejmujący przykład ludzkiej pychy prowadzącej do tragicznego końca. Choć trzeba przyznać, ze długo to trwało, zanim Nebukadnesar  nauczył się swojej lekcji, to przynajmniej ostatecznie jednak się jej nauczył. Jego wnuk, Belsazar, nie okazał się nawet tak pojętny. Używając świątynnych naczyń podczas pijackiej uczty, Belsazar dopuścił się świętokradztwa.Taki akt świętokradztwa był nie tylko wyzwaniem rzuconym Bogu, ale wręcz atakiem na Niego. W ten sposób Belsazar dopełnił miary swoich nieprawości, postępując podobnie jak mały róg (zob. 8. rozdział Księgi Daniela), który miał zaatakować podstawy funkcjonowania Bożej świątyni. Odbierając Belsazarowi panowanie, Bóg zapowiedział to, co uczyni z wrogami swego ludu w czasie końca. Wydarzenia opisane w 5. rozdziale Księgi Daniela nastąpiły w 539 roku przed Chrystusem — w noc upadku Babilonu i zajęcia go przez wojska medyjsko-perskie. Zgodnie z 2. rozdziałem Księgi Daniela nastąpiło przejście od złota do srebra. Po raz kolejny okazało się, ze Bóg kieruje jednak sprawami świata.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania