Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 5 [1.02]

OD PYCHY DO POKORY

„Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie” (Dn 3,33).

Pycha została nazwana pierwszym grzechem. Po raz pierwszy objawiła się u Lucyfera, anioła przebywającego na niebiańskim dworze. Przez Ezechiela Bóg mówi o szatanie:
— „Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoja mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cie na ziemie; postawiłem cie przed królami, aby się z ciebie naigrawali” (Ez 28,17).Pycha doprowadziła Lucyfera do upadku, a teraz próbuje on wzbudzać pychę w ludziach, prowadząc ich do buntu przeciwko Bogu i ciągnąc ich za sobą na drogę unicestwienia. Wszyscy jesteśmy upadłymi ludźmi oraz zależnymi od Boga w kwestii naszego istnienia. Wszelkie dobre rzeczy, jakie mamy, oraz wszystko, czego możemy dokonać przy ich pomocy, zawdzięczamy wyłącznie Bogu. Dlatego nie mamy najmniejszego powodu do pychy, chełpienia się i arogancji. Przeciwnie, winniśmy zawsze zachowywać i okazywać pokorę.

Trzeba było wielu lat, by Nebukadnesar wreszcie zrozumiał potrzebę pokory. Nawet widok nadprzyrodzonej istoty w ognistym piecu i cudowne ocalenie trzech Hebrajczyków nie zmieniły sposobu myślenia i postępowania butnego króla Babilonii. Dopiero gdy Bóg odebrał mu władze i rozum, tak iż zachowywał się jak dzikie zwierze, Nebukadnesar uznał swój rzeczywisty status.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania