Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 4 [25.01]

Z PIECA DO PAŁACU

„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej reki, o królu” (Dn 3,17).

„W ten sposób młodzieńcy napełnieni Duchem Świętym ogłosili całemu narodowi swa wiarę, iż Ten, któremu oddają cześć, jest jedynym i żyjącym Bogiem. Ten pokaz ich wiary był najwymowniejszym przedstawieniem zasad, które wyznawali. Aby uzmysłowić bałwochwalcom moc i wielkość żyjącego Boga, Jego słudzy musieli sami okazać Mu szacunek. Musieli wykazać, ze On jest tym jedynym, któremu oddają najwyższą cześć i że żadne względy, w tym nawet ratowanie własnego życia, nie są w stanie nakłonić ich do bałwochwalstwa. Ta nauka ma bezpośredni i żywotny wpływ na nasze doświadczenie w czasach ostatecznych”(1). Choć perspektywa wyroku śmierci z powodu oddawania czci Bogu może się wydawać czymś, co dawno minęło wraz z czasami niewiedzy i przesądów, Pismo Święte świadczy, ze w czasie końca — wbrew wielkiemu „postępowi” świata — dojdzie do takiego właśnie zagrożenia i to na globalna skale. Tak wiec studiując historie opisana w tej lekcji, uzyskujemy wgląd w to, co według proroctwa biblijnego czeka lud Boży przed końcem świata.
—————-
(1) Ellen G. White, W atmosferze niebios, Warszawa 2001, s. 149.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania