Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 3 [18.01]

OD TAJEMNICY DO OBJAWIENIA

„I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc” (Dn 2,20).

W wodach wokół Grenlandii pływają góry lodowe rożnej wielkości. Czasami zdarza się, ze mała góra lodowa płynie w jednym kierunku, podczas gdy wielka góra lodowa płynie w przeciwnym kierunku. Dzieje się tak dlatego, ze wiatr popycha małe góry, podczas gdy te duże poruszają się z biegiem prądów oceanicznych. Gdy rozważamy powstanie i upadek państw w dziejach świata, widzimy wpływy podobne w działaniu do wiatrów i prądów oceanicznych. Wiatry symbolizują wszystko to, co jest zmienne i nieprzewidywalne, jak ludzka wola. Ale oprócz tych zmiennych
i nieprzewidywalnych sił działa także inna siła, potężniejsza, bardzo podobna do niewidzialnego oceanicznego prądu. To Bóg realizuje niezawodnie swoje mądre i suwerenne zamiary. „Na podobieństwo gwiazd krążących po rozległych obwodach wyznaczonych im dróg Boże cele nie znają przyspieszenia ani opóźnienia”(1). Choć powstanie i upadek państw, ideologii i partii politycznych wydaje się zależeć wyłącznie od woli ludzi, to jednak 2. rozdział Księgi Daniela wskazuje, ze to Bóg Niebios kieruje historia ludzkości aż do jej wielkiego finału.
—————-
(1) Ellen G. White, Zycie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. 16, s. 22.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania