Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 13 [28.03]

Z PROCHU DO GWIAZD

„Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Dn 12,3).

Księga Daniela rozpoczyna się najazdem Nebukadnesara na Judeę i uprowadzeniem jeńców do Babilonii, a kończy się powstaniem Księcia Michała i wyzwoleniem ludu Bożego z mocy eschatologicznego Babilonu. To znaczy, jak wskazuje na to cała Księga Daniela, ze w końcu, w samym końcu, Bóg dokona tego wszystkiego na rzecz swego ludu.

Jak zauważyliśmy, Daniel i jego towarzysze pozostali wierni Bogu i wykazali się  nieprzeciętną mądrością wśród prób i wyzwań czekających ich na wygnaniu. Podobnie wobec ucisku lud Boży w czasie końca pozostanie wierny Bogu, zwłaszcza podczas „takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody” (Dn 12,1). Podobnie jak to było z Danielem i jego przyjaciółmi w Babilonii, wyznawcy Boga będą się wykazywać mądrością i zrozumieniem. Posiada mądrość nie tylko jako osobista zaletę, ale w wyniku tej mądrości wykażą się poświeceniem w prowadzeniu innych do sprawiedliwości. Niektórzy umrą albo zostaną zabici, a wiec wrócą do prochu, ale zostaną wskrzeszeni do życia w wieczności. Jak powiedział anioł Danielowi, „wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudza się (…) do żywota wiecznego” (Dn 12,2). Po drugie w proroctwie tym przedstawione są kolejne światowe potęgi uciskające lud

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania