Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 12 [21.03]

Z PÓŁNOCY I POŁUDNIA
DO PRZEŚLICZNEJ ZIEMI

„Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyz to jeszcze potrwa pewien czas” (Dn 11,35).

Gdy zaczynamy studiowanie tego trudnego rozdziału, musimy zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze 11. rozdział Księgi Daniela jest ogólna paralela poprzednich proroczych ciągów zdarzeń przedstawionych w Księdze Daniela. Podobnie jak to było w 2., 7., 8. i 9. rozdziale Księgi Daniela, prorocze przesłanie sięga od czasów proroka do końca świata. Po drugie w proroctwie tym przedstawione są kolejne światowe potęgi uciskające lud Boży. Po trzecie każdy ciąg proroczy ma szczęśliwe zakończenie. W 2. rozdziale Księgi Daniela kamień rozbija posag, w 7. rozdziale Księgi Daniela Syn Człowieczy otrzymuje panowanie, a w 8. i 9. rozdziale Księgi Daniela niebiańska świątynia zostaje oczyszczona dzięki dziełu Mesjasza.

11. rozdział Księgi Daniela podąża za tymi trzema punktami. Po pierwsze rozpoczyna się od królów perskich i omawia ich losy, a potem sięga aż do czasu ostatecznego, gdy król północy atakuje świętą górę Boża. Po drugie rozdział ten opisuje kolejne bitwy miedzy królem północy a królem południa oraz to, jak wpływają one na lud Boży. Po trzecie rozdział kończy się szczęśliwie, gdy król północy dojdzie do swojego kresu przed „prześliczna święta góra” (Dn 11,45). To szczęśliwe zakończenie oznacza kres zła i ustanowienie wiecznego Królestwa Bożego.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania