Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 11 [14.03]

OD WALKI DO ZWYCIĘSTWA

„Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny!” (Dn 10,19).

W 10. rozdziale Księgi Daniela rozpoczyna się ostatnia wizja w tej księdze rozciągająca się na 11. i 12. rozdział. Na początku tej wizji dowiadujemy się, ze dotyczy ona wielkiej wojny (zob. Dn 10,1 BKR). Podczas gdy 11. rozdział Księgi Daniela ukazuje pewne szczegóły owej wojny, to 10. rozdział Księgi Daniela zwraca uwagę na jej duchowe wymiary i objawia, jak za kulisami ziemskich konfliktów toczy się duchowy bój na skale wszechświatowa. Studiując ten rozdział, ujrzymy miedzy innymi to, ze gdy się modlimy, angażujemy się w ten wszechswiatowy konflikt, co przynosi istotne rezultaty. Ale nie jesteśmy sami
w naszych zmaganiach, bo to Jezus toczy walkę za nas przeciwko szatanowi.  Powinniśmy pamiętać o tym, ze ostatecznie walka, w której uczestniczymy, nie toczy się przeciwko ludzkim potęgom, ale przeciwko mocom ciemności. Apostoł Paweł napisał po wiekach: „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Ef 6,12). Nasze powodzenie w tym duchowym konflikcie opiera się na Jezusie Chrystusie, który jako jedyny pokonał szatana na krzyżu.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania