Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 1 [04.01]

OD CZYTANIA DO ZROZUMIENIA

„A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz?” (Dz 8,30).

Nasz Kościół zrodził się ze słów zapisanych na kartach Księgi Daniela, która będziemy studiowali w tym kwartale. Przystępując do zgłębiania tej księgi, należy pamiętać o następujących faktach, które powinny kierować naszym studium.
Po pierwsze powinniśmy zawsze pamiętać o tym, ze Chrystus znajduje się w centrum Księgi Daniela, tak samo jak znajduje się w centrum całej Biblii. Po drugie Księga Daniela została napisana i skomponowana w taki sposób, by uwypuklić jej literackie piękno i pomóc nam w zrozumieniu jej najważniejszych przesłań.
Po trzecie musimy rozumieć różnice miedzy proroctwami klasycznymi/tradycyjnymi/typowymi a proroctwami apokaliptycznymi. To pomoże nam odróżnić proroctwa Księgi Daniela od innych proroctw, takich jak te zapisane w Księdze Izajasza, Księdze Amosa czy Księdze Jeremiasza.
Po czwarte, gdy studiujemy proroctwa Księgi Daniela związane z przedziałami czasowymi, powinniśmy rozumieć, ze profetyczny plan Księgi Daniela obejmuje bardzo długie okresy wyrażone zgodnie z zasada dzień za rok.
Po piąte powinniśmy podkreślić, ze Księga Daniela nie tylko zawiera prorocze informacje, ale ma także głębokie znaczenie dla naszego osobistego życia.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania