Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 9 [30.05]

STWORZENIE. KSIĘGĄ RODZAJU JAKO FUNDAMENT (CZ. 2)

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 26,7-10; Rdz 1,1-2,25; 5,1-32; 11,1-32; 1 Krn 1,18-27; Mt 19,4-5; J 1,1-3.

„Niebiosa opowiadają chwalę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego” (Ps 19,2).

Wielu wybitnych myślicieli zostało zainspirowanych przez Pismo Święte do badania świata stworzonego przez Boga. Tak narodziła się nowożytna nauka. Niemiecki astronom Johannes Kepler (1571-1630), angielski fizyk Isaac Newton (1643-1727), angielski przyrodnik John Ray (1627-1705), angielski chemik Robert Boyle (1627-1691) i inni wielcy uczeni wierzyli, ze przez swoją pracę odkrywają pełniej dzieło Bożego stworzenia.Jednak po rewolucji francuskiej dziewiętnastowieczna nauka zaczęła zmierzać od światopoglądu teistycznego do opartego na naturalizmie i materializmie,  w którym nie ma miejsca na czynniki nadprzyrodzone. Te filozoficzne poglądy zostały spopularyzowane przez angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882) w jego książce: O pochodzeniu gatunków (1859). Od tej pory nauka stopniowo coraz bardziej oddalała się od swoich biblijnych podstaw, co doprowadziło do zasadniczej zmiany w interpretacji Księgi Rodzaju.

Czyżby Biblia nauczała przestarzałego i pozostającego w sprzeczności z nauka poglądu na wszechświat? Czy opowieści zawarte w Piśmie Świętym zostały zapożyczone z pogańskich mitów? Czy Biblia była uwarunkowana kulturowo przez miejsce i czas jej powstania, czy raczej jej natchniony charakter ukazuje nam pochodzenie świata kompletnego w jego boskich ramach?

To niektóre z zagadnień, jakie poruszymy w lekcji tego tygodnia.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]