Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 6 [09.05]

DLACZEGO INTERPRETACJA BIBLII JEST KONIECZNA?

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 24,36-45; 1 Kor 12,10; 14,26; Dz 17,16-32; J 12,42-43.

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, ze On istnieje i ze nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11,6)

Czytanie Biblii jest jednoznaczne z jej interpretowaniem. Ale jak to czynić? Jakich zasad powinniśmy przy tym przestrzegać? Jak mamy podchodzić do rożnego rodzaju pism, jakie znajdujemy w Biblii? Na przykład, jak ustalić, czy dany fragment tekstu, który czytamy, jest przypowieścią, symbolicznym proroczym snem czy historycznym sprawozdaniem? Już sama ta ważna decyzja co do kontekstu Pisma Świętego wymaga interpretacji.Czasami niektórzy używają Biblii jako boskiej wyroczni. Otwierają Pismo Święte na chybił trafił i, nie patrząc na otwarta stronę, wskazują palcem werset, który ma im dostarczyć potrzebnej życiowej wskazówki. Jednak takie przypadkowe łączenie wersetów biblijnych możne doprowadzić do bardzo dziwnych oraz błędnych wniosków.

Otóż pewna kobieta, której mąż odszedł do innej kobiety, znalazła pocieszenie, gdy przypadkowo natrafiła na następujący fragment Pisma Świętego: „I ustanowię nieprzyjaźń miedzy tobą a kobietą” (Rdz 3,15). Przeczytawszy ten werset, doszła do przekonania, że jej mąż pokłóci się z kochanką i wróci do prawowitej żony!

Ponieważ werset wyrwany z biblijnego kontekstu może stać się pretekstem dla czyichś działań czy poglądów, musimy więc pamiętać o tym, by nie tylko czytać Biblię, ale także prawidłowo ją interpretować.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]