Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 5 [02.05]

SOLA SCRIPTURA, CZYLI TYLKO PISMO ŚWIĘTE

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Kor 4,1-6; Tt 1,9; 2 Tm 1,13; Mk 12,10.26; Łk 24,27.44-45; Iz 8,20.

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osadzić zamiary i myśli serca” (Hbr 4,12).

Protestancka zasada sola Scriptura (tylko Pismo Święte) wywyższa Biblie do rangi wyłącznego standardu i decydującego źródła chrześcijańskiej teologii. W przeciwieństwie do teologii rzymskokatolickiej, uznającej Pismo Święte i tradycje, protestanci podkreślają wyłączność Pisma Świętego jako ostatecznego autorytetu w sprawach wiary i religijnego nauczania.To Biblia dała siłę i autorytet reformacji protestanckiej, by sprzeciwić się Rzymowi i błędom nauczanym od wieków. W przeciwieństwie do alegorycznej/przenośnej interpretacji Pisma Świętego, w ramach której przypisywano tekstowi biblijnemu wiele rożnych znaczeń, reformatorzy protestanccy podkreślali znaczenie gramatyczno-historycznej interpretacji Biblii, traktując z cała powaga gramatyczne i literackie znaczenie tekstu biblijnego.

W tym tygodniu przyjrzymy się bardziej szczegółowo zasadzie sola Scriptura. Dowiemy się, iż wynikają z niej pewne fundamentalne zasady interpretacji Biblii, niezbędne do prawidłowego zrozumienia Słowa Bożego. Jako protestanci musimy uznawać Biblie jako najwyższy i ostateczny autorytet w sprawach zasad wiary.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– obejrzyj lekcję wideo z bieżącej lekcji
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]