Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 4 [25.04]

BIBLIA AUTORYTATYWNYM ŹRÓDŁEM NASZEJ TEOLOGII

„A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą,
to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka” (Iz 8,20).

Nie istnieje ani jeden Kościół chrześcijański, który nie powoływałby się na Pismo Święte jako podstawę swoich zasad wiary. Jednak rola i autorytet Pisma Świętego w teologii nie są identyczne we wszystkich Kościołach. W tej kwestii występują bardzo istotne różnice miedzy poszczególnymi Kościołami. Jest to bardzo ważne i złożone zagadnienie. Spróbujemy je przedstawić, badając pięć rożnych źródeł wpływu, które oddziałują na nasza interpretacje Pisma Świętego: tradycje, doświadczenie, kulturę, rozum i sama Biblie. Źródła te odgrywają istotna role w teologii każdego Kościoła. Wszyscy znajdujemy się pod wpływem rożnych tradycji i kultur, które nas kształtują. Wszyscy mamy jakieś oświadczenia, które formują nasz sposób myślenia i oddziałują na nasze zrozumienie. Wszyscy mamy umysł, którym się posługujemy, oceniając rzeczy i zjawiska. Wszyscy czytamy Biblie i korzystamy z niej w dążeniu do zrozumienia Boga i Jego woli.

Które z tych źródeł (czy ich połączeń) jest ostatecznym autorytetem w kwestii sposobu interpretowania Biblii i jak należy się nim posługiwać w powiązaniu z innymi źródłami?  Przyznanie pierwszeństwa jednemu lub kilku źródłom prowadzi do odmiennego rozłożenia akcentów i uzyskania rezultatów, które decydują o kierunku całej teologii.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– obejrzyj lekcję wideo z bieżącej lekcji
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]