Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 3 [18.04]

POCHODZENIE I NATURA BIBLII

„A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4)

Niestety, w naszych postmodernistycznych czasach Biblia jest w znacznej mierze ponownie interpretowana w świetle filozofii podważającej zarówno natchnienie Biblii, jak i jej autorytet. W gruncie rzeczy Pismo Święte jest postrzegane jedynie jako zbiór poglądów ludzi żyjących w stosunkowo prymitywnej kulturze, którzy przypuszczalnie nie mogliby zrozumieć świata takiego, w jakim my żyjemy obecnie. Nadprzyrodzony element jest albo znacząco ograniczany, albo całkowicie podważany, co zmienia Biblie w dokument, który — zamiast być Bożym spojrzeniem na człowieka — staje się ludzkim spojrzeniem na Boga. Wskutek tego dla wielu ludzi Pismo Święte stało się właściwie nieważne w czasach darwinowskiego sposobu myślenia i rozkwitu współczesnej filozofii.

Jednak my całkowicie odrzucamy tego rodzaju poglądy. W Nowym Testamencie widzimy natchniony sposób postrzegania całego Pisma Świętego, mianowicie dany nam przez Jezusa i apostołów przykład podejścia do Starego Testamentu, czyli Biblii, jaka istniała w ich czasach. Jak odnosili się oni do ludzi, miejsc i wydarzeń opisanych w Starym Testamencie? Jakie przyjmowali założenia i metody interpretacji? Prześledźmy ich praktykę i sposób rozumowania w przeciwieństwie do błędnych pojęć nienatchnionych ludzi, których założenia prowadza jedynie do niewiary i zwątpienia w Słowo Boże.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– obejrzyj lekcję wideo z bieżącej lekcji
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]