Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 2 [11.04]

POCHODZENIE I NATURA BIBLII

„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, ze przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które tez w was wierzących skutecznie działa” (1 Tes 2,13).

Sposób, w jaki postrzegamy i rozumiemy pochodzenie i naturę Pisma Świętego, w znaczący sposób wpływa na role, jaka Biblia odgrywa w naszym życiu i Kościele. Nasz sposób interpretowania Biblii w istotnym stopniu zależy od naszego zrozumienia procesu objawienia i natchnienia. Jeśli chcemy właściwie rozumieć Pismo Święte, musimy przede wszystkim pozwolić, by sama Biblia określała podstawowe normy naszego posługiwania się nią. Nie możemy studiować matematyki przy pomocy doświadczalnych metod stosowanych
w biologii czy socjologii. Nie możemy studiować fizyki przy pomocy metod wykorzystywanych do studiowania historii. Podobnie duchowe prawdy Biblii nie mogą zostać poznane i zrozumiane właściwie przy pomocy ateistycznych metod, według których do Biblii podchodzi się z założeniem, iż Bóg nie istnieje. Przeciwnie, nasza interpretacja Pisma Świętego musi poważnie traktować bosko-ludzki wymiar Słowa Bożego. Dlatego prawidłowe interpretowanie Pisma Świętego wymaga, byśmy podchodzili do Biblii z wiara, a nie z metodologicznym niedowierzaniem i powątpiewaniem.

W tym tygodniu przyjrzymy się pewnym podstawowym zagadnieniom dotyczącym pochodzenia i natury Biblii, które powinny wpływać na to, jak ja interpretujemy i rozumiemy.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania