Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 13 [27.06]

ŻYCIE SŁOWEM BOŻYM

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Flp 2,12-16; Łk 4,4.8.10-12; Ps 37,7; 46,11; 62,2-3.6; Kol 3,16.

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (Jk 1,22).

Najlepsze metody studiowania Biblii na nic się nie zdadzą, jeśli nie jesteśmy zdecydowani, by żyć tym, czego uczymy się z Pisma Świętego. Ogólna zasada uczenia się ma także zastosowanie do studiowania Biblii — najlepiej uczymy sie nie przez czytanie czy słuchanie, ale praktykowanie tego, czego się dowiedzieliśmy. Takie posłuszeństwo otwiera skarbnice Bożych błogosławieństw, która w przeciwnym razie byłaby dla nas zamknięta. To wprowadza nas na niezwykła droge, na której zmienia się nasze życie oraz powiększa się nasze zrozumienie i nasza wiedza. Jeśli nie jesteśmy gotowi trwać w Słowie Bożym i żyć zgodnie z tym, czego się uczymy, to nie będziemy się rozwijać. Nasze świadectwo będzie ograniczone, bo nasze życie nie będzie zgodne z naszymi słowami.

Wzrastamy w łasce i mądrości dzięki inspirującym wzorcom, które ilustrują nam, co znaczy żyć Słowem Bożym. Nie ma lepszego przykładu ani większej motywującej siły niż Jezus Chrystus. On dał nam przykład do naśladowania. Prowadził życie całkowicie zgodne z wola Boga.

W tym tygodniu będziemy studiować, co znaczy żyć Słowem Boga i podporządkowywać
się Jego władzy.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]