Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 12 [20.06]

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI FRAGMENTAMI BIBLII?

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Tm 2,10-15; 1 Krn 29,17; Jk 4,6-10; Ga 6,9; Dz 17,11.

„A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; tak tez mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie” (2 P 3,15-16).

Pisząc o listach apostoła Pawła, Piotr zauważył, że znajdują się w nich — podobnie jak w innych miejscach Pisma Świętego — „pewne rzeczy niezrozumiałe” (2 P 3,16). Te trudne fragmenty listów są przekręcane i błędnie interpretowane przez ludzi niewykształconych i niezbyt umocnionych (zob. 2 P 3,16) ku ich własnej zgubie. Piotr nie napisał, ze wszystko w listach Pawłowych jest trudne do zrozumienia, ale ze są tam takowe tylko niektóre wersety.
Wiemy o tym dobrze, nieprawdaż? Który szczery czytelnik Biblii nie natrafił na wersety z pozoru dziwne i trudne do zrozumienia? Z pewnością każdy z nas doświadczył czegoś takiego.

Dlatego tez w tym tygodniu przyjrzymy się nie tyle samym trudnym fragmentom Pisma Świętego, ile raczej powodom, dla których mamy do czynienia z takimi wyzwaniami, oraz temu, jak będąc wiernymi poszukiwaczami prawdy Słowa Bożego, możemy uporać się z takimi trudnymi tekstami. Ostatecznie niektóre z tych trudnych stwierdzeń mogą się okazać niemożliwe do zrozumienia z tej strony wieczności. Jednocześnie znacząca większość tekstu Biblii nie stanowi dla nas żadnej trudności, wiec nie ma potrzeby, by niewielka liczba trudnych do zrozumienia wersetów osłabiała nasze przekonanie o wiarygodności i autorytecie Słowa Bożego jako całości.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]