Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Dzieje Apostolskie odc. 1 [07.07]

BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Przeczytaj: Dz 1,6-8; Łk 24,25.44-48; Pwt 19,15; Dz 1,9-26; Prz 16,33.

Misja Jezusa na ziemi dobiegła końca. Wkrótce Bóg miał posłać Ducha Świętego, który — potwierdzając wysiłki uczniów licznymi znakami i cudami — miał dać im moc i miał prowadzić ich w misji sięgającej po krańce ziemi. Jezus nie mógł zostać z nimi na zawsze w ludzkim ciele. Jego ucieleśnienie
nałożyło na Niego fizyczne ograniczenia w dziedzinie ogólnoświatowej misji, a ponadto Jego wniebowstąpienie i wywyższenie były konieczne, by Duch
Święty mógł przyjść na ziemię.

Jednak aż do zmartwychwstania Jezusa uczniowie niezbyt wyraźnie rozumieli te sprawy. Gdy zostawili wszystko, by podążyć za Nim, wierzyli, że jest On politycznym wyzwolicielem, który pewnego dnia wypędzi Rzymian z Palestyny oraz przywróci panowanie dynastii Dawida i państwu izraelskiemu jego dawną chwałę. Nie było im łatwo zrezygnować z takiego właśnie sposobu myślenia.

Taki jest zasadniczy przedmiot ostatnich pouczeń Jezusa udzielonych uczniom i zapisanych w 1. rozdziale Dziejów Apostolskich. W tym kontekście powtórzona zostaje obietnica Ducha Świętego. W rozdziale tym opisano także wniebowstąpienie Jezusa oraz jak Kościół wczesnochrześcijański przygotował się na to, co miało nastąpić w dniu Pięćdziesiątnicy.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:
(w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień, materiał dostępny tylko w języku angielskim. Możesz wybrać opcję “Napisy” i ustawić “tłumaczenie automatyczne”)

 

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 03/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej