Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 7 [18.05]

KLUCZE DO RODZINNEJ JEDNOŚCI

„„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J 17,21).

Przeczytaj: Rdz 33,12-14; Rt 1,16-18; J 17,21-26; Ga 3,28; Ef 2,11-22; 5,21-6,9

Życie rodzinne przypada na różne okresy w życiu różnych osób. Dla matki i ojca pojawienie się dzieci w rodzinie oznacza wielką zmianę, która wpłynie na resztę ich małżeńskiego życia. Dla dzieci oczywiście przyjście na świat jest także wielką zmianą. Dzieci, przeszedłszy przez różne etapy życia, opuszczą dom rodzinny, założą nowe rodziny i będą miały swoje dzieci.

Zarówno rodzice, jak i dzieci, zmagają się w rodzinie z tym samym problemem – grzeszną naturą, która czyni zachowanie jedności w rodzinie wielkim
wyzwaniem, najłagodniej mówiąc.

W Jezusie na krzyżu cała ludzkość została pojednana z Bogiem i ze sobą nawzajem (zob. Ef 2,13-16; Kol 1,21-23), ale na praktycznym codziennym poziomie musimy przyjąć osobiście łaskę Chrystusa, która jedynie może zapewnić rodzinną jedność tym, którzy szukają jej przez wiarę. Ta rzecz musi być codziennym doświadczeniem w naszym życiu. Na szczęście dzięki łasce Chrystusa to doświadczenie jest w naszym zasięgu!

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej