Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 6 [11.05]

KRÓLEWSKA PIEŚŃ MIŁOSNA

„Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana” (Pnp 8,6).

Przeczytaj: Pnp 1,1-8,14; Rdz 2,7; 1 Kor 7,3-5; J 17,3; 1 J 1,9; Rz 1,24-27; Ga 5,24.

Wśród różnych etapów życia jednym z najważniejszych jest zawarcie małżeństwa. Oczywiście nie wszyscy wstępują w związek małżeński, ale tym, którzy podejmują tę decyzję, małżeństwo niesie szczególne wyzwania i szczególne błogosławieństwa. Jednym z tych błogosławieństw jest wspaniały dar seksualności. Dar ten jest mocnym wyrazem miłości, jeśli jest przyjmowany we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Wbrew popularnym poglądom Biblia nie wypowiada się przeciwko seksualności. Zdecydowanie sprzeciwia się jednak niewłaściwemu wykorzystywaniu tego wspaniałego daru, który ludzkość otrzymała od Stwórcy.

Salomonowa Pieśń nad Pieśniami jest jedną z najkrótszych i chyba najrzadziej studiowanych ksiąg Biblii. Opisuje ona więź oblubienicy zwanej w księdze Sulamitką i oblubieńca, którym, jak się przypuszcza, był sam Salomon. Księga opisuje także tajemnice ludzkiej intymności i rozkosze, jakiej doświadczają małżonkowie.

Choć Pieśń nad Pieśniami często jest traktowana alegorycznie jako symbol więzi Boga z Jego ludem albo Chrystusa z Kościołem, to jednak jest przede wszystkim poematem o miłości w rzeczywistym związku męża i żony. W tym tygodniu przyjrzymy się małżeństwu opisanemu w tej starotestamentowej księdze.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej