Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 5 [4.05]

MĄDRE SŁOWA DLA RODZIN

„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Prz 3,5-6).

Przeczytaj: Koh 4,9-12; Flp 4,11-13; 1 Kor 7,25-34; Mt 19,8; Rdz 37,34; Iz 54,5.

Na jakimkolwiek etapie życia jesteś obecnie, twoje istnienie, jak każdego z nas, zaczęło się od matki i ojca, bez względu na to, jaka więź łączyła ich z tobą po twoich narodzinach i czy w ogóle ją mieli. Z drugiej strony niektórzy ludzie poza rodzeństwem i dalszymi krewnymi nigdy nie mieli własnej rodziny poza tą, w której się wychowali.

Jakakolwiek jest nasza sytuacja i cokolwiek dzieje się obecnie w naszym życiu, Księga Przysłów oferuje nam połączenie pouczeń, poezji, wnikliwych pytań i mądrych życiowych maksym. Księga Przysłów jest w gruncie rzeczy skomponowana jak rodzinny dokument, w którym klucze do pobożnego życia zostały przekazane dziecku przez rodzica. Jak rodzice mogliby napisać list z radą dla syna lub córki wyjeżdżających na studia czy wyprowadzających się z domu albo podejmujących pracę z dala od domu, tak Księga Przysłów została zaadresowana przez ojca do syna: „Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki” (Prz 1,8). Księga Powtórzonego Prawa nakazuje rodzicom dzielić się swoimi przekonaniami z następnym pokoleniem.

Ten właśnie cel spełnia Księga Przysłów. W wypowiedziach ojca słyszymy głos Niebiańskiego Ojca wzywającego nas do uczenia się.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej