Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 3 [20.04]

PRZYGOTOWANIE NA ZMIANY

„Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie i wyznaczać drogę krokom jego” (Ps 85,14).

Przeczytaj: 1 Kor 10,1-13; Rdz 2,24; 1 Kor 13,4-8; 1 Sm 1,27; Ps 71,1-24; 1 Kor 15,24-26.

Życie jest pełne zmian. Nasza rzeczywistość zmienia się nieustannie. Jedyne, co pozostaje stałe, to właśnie owa zmienność. Zmiany są częścią naszego życia. Nawet prawa fizyki uczą nas, że zmiany występują na bardzo podstawowych poziomach rzeczywistości.

Zmiany często następują w sposób nieoczekiwany. Żyjemy, postępując według utartych szablonów, gdy nagle i niespodziewanie coś się zmienia, a my nie jesteśmy na to przygotowani. Innym razem wiemy, że zmiany się zbliżają. Otrzymujemy ostrzeżenia, znaki i wskazówki, które pozwalają nam dostrzec, iż wkrótce będzie inaczej. Gdy coś takiego się dzieje, dobrze jest się przygotować, o ile jest to możliwe, na to, co ma nastąpić. Niektóre zmiany — na przykład zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka, starość czy sama śmierć — są zasadnicze.

Owszem, nie żyjemy w odosobnieniu, a to znaczy, że zmiany, których doświadczamy, mogą także wpływać na naszych bliskich, i to w znaczący sposób. Jednocześnie zmiany w naszych rodzinach mogą wpływać indywidualnie na poszczególnych członków rodziny. W tym tygodniu przyjrzymy się niektórym zmianom, jakie prędzej czy później oraz w ten czy inny sposób odczujemy my i nasi bliscy.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej