Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 10 [8.06]

TRUDNE CHWILE

„Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26).

Przeczytaj: Mt 7,5; Ef 1,7; Flp 2,4-8; Ef 4,26-27; Jk 1,19-20; Kol 3,19; Mt 7,12.

Nawet w najlepszych rodzinach zdarzają się trudności, napięcia i konflikty. Tak to już jest w upadłym świecie. Pozornie mało ważne sprawy — kto ma wyrzucić śmieci, czy nastolatka odrobiła lekcje albo czy dorastający syn posprzątał w swoim pokoju — mogą prowadzić do drobnych zadrażnień. Są jednak i poważniejsze problemy, które mogą powodować rozkład życia rodzinnego: zaborcza teściowa utrudniająca życie synowej oraz narażająca na szwank jej małżeństwo i zdrowie psychiczne, ojciec znęcający się nad dziećmi, syn odrzucający religijne dziedzictwo i wybierający hulaszczy tryb życia czy córka uzależniona od środków odurzających.

Raz po raz Nowy Testament przypomina nam, że mamy się nawzajem miłować (zob. J 13,34; Rz 12,10), żyć w pokoju i zgodzie (zob. Rz 15,5; Hbr 12,14), być cierpliwymi, uprzejmymi i wrażliwymi (zob. 1 Kor 13,4), uważać innych za lepszych od nas samych (zob. Flp 2,3) oraz dźwigać nawzajem swoje ciężary (zob. Ef 4,2). Oczywiście łatwiej to wszystko powiedzieć niż czynić, nawet dla członków własnej rodziny. W tej lekcji przyjrzymy się sposobom przezwyciężania trudności i łagodzenia małych ucisków, które spotykają nas szczególnie w rodzinie.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej