Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.9 [2.03]

SZATAN I JEGO SPRZYMIERZEŃCY

„I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17)

Przeczytaj: Ap 12,18-13,18; 17,8; Dn 7,24; 2 Tes 2,2-12; Ap 12,14-16; 1 Krl 18,38.

12. rozdział Apokalipsy Jana opisuje ataki szatana na wierny lud Boży, w tym prześladowanie przez pogański Rzym, a następnie papieski Rzym w okresie 1260 dni/lat (538-1798). (Zob. Ap 12,6.13-14; por. część wtorkową w lekcji siódmej). 13. rozdział Apokalipsy Jana opisuje bardziej szczegółowo w dziejach chrześcijaństwa szatańskie ataki z pomocą dwóch sprzymierzeńców przedstawionych jako bestie. Pod kierunkiem szatana smok i dwie bestie zjednoczą się w czasach końca, by sprzeciwić się odkupieńczym działaniom Boga i pozyskać lojalność mieszkańców ziemi.

Tu konieczne jest słowo ostrzeżenia. Znacznie łatwiej interpretować proroctwa już wypełnione. Jednak gdy podchodzimy do proroctw, które dopiero mają się wypełnić, musimy zachować ostrożność. Bóg ukazuje nam, co się stanie w czasach końca, abyśmy nie byli tym zaskoczeni, ale nie podaje nam szczegółów, nawet jeśli chcielibyśmy je znać.

Musimy zawsze pamiętać o tym, że choć proroctwa te mówią nam, co się stanie przy końcu świata, to jednak nie mówią, kiedy i jak rozwiną się wydarzenia czasów końca. Musimy więc być ostrożni i nie wybiegać ponad to, co mówi proroctwo. Nie zapominajmy też o tym, że proroctwa Apokalipsy Jana mają praktyczny
cel — nauczyć nas, jak żyć dzisiaj i jak przygotować się na przyszłość.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej