Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.8 [23.02]

SZATAN — POKONANY WRÓG

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Ap 12,11).

Przeczytaj: Ap 12,1-17; Rdz 3,15; Iz 14,12-15; Dn 7,23-25; 2 Tes 2,8-12; Ap 13,13-14; 19,20.

12., 13. i 14. rozdział Apokalipsy Jana przygotowują nas na tę część tej księgi, która jest poświęcona wydarzeniom czasów końca (zob. Ap 15,1-22,21). Podczas gdy pierwsza część Apokalipsy Jana (zob. Ap 1,1-11,19) opisuje duchowe zmagania Kościoła we wrogim świecie w erze chrześcijańskiej, to pozostała część tej księgi skupia się na kluczowych wydarzeniach prowadzących do powtórnego przyjścia Jezusa i ustanowienia Królestwa Bożego.

12. rozdział Apokalipsy Jana ma na celu przedstawienie szerokiego tła ostatecznego kryzysu w dziejach świata. Rozdział ten ukazuje rozwój wielkiego boju między Chrystusem a szatanem na przestrzeni dziejów. W Apokalipsie Jana szatan został przedstawiony jako arcywróg Boga i Jego ludu. Jego istnienie jest realne i to on stoi za wszelkim złem i buntem we wszechświecie. Wie, że jego ostatnią szansą przed powtórnym przyjściem Jezusa jest zwyciężyć w armagedonowej bitwie. Tak więc skupia wszystkie swoje wysiłki, by przygotować się do tego wydarzenia.

12. rozdział Apokalipsy Jana przynosi zapewnienie ludowi Bożemu, że szatanowi się nie powiedzie. Jest to także ostrzeżenie, iż szatan postanowił toczyć wojnę przeciwko Bożemu Kościołowi ostatków, a jedyną nadzieją i źródłem mocy wierzących jest Chrystus.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej