Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.7 [16.02]

SIEDEM TRĄB

„Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom” (Ap 10,7).

Przeczytaj: Ap 8,1-13; Lb 10,8-10; Ez 10,2; Ap 10,1-11; Dn 12,6-7; Ap 11,1-13; Kpł 16,1-34.

W scenie przedstawiającej piątą pieczęć zauważyliśmy, że wołanie uciskanego ludu Bożego odzwierciedla wołanie wiernych ze wszystkich wieków. Owi wierni zostali przedstawieni jako dusze pod ołtarzem wołające do Boga o sprawiedliwość/sąd i usprawiedliwienie/oczyszczenie z zarzutów:
— „Kiedyż, Panie? (…)?” (Ap 6,10).

Głos z nieba polecił im jeszcze poczekać, gdyż zbliżał się dzień, gdy Bóg osądzi ich krzywdzicieli. Ap 6,15-17 przedstawia Jezusa przychodzącego na ziemię i przynoszącego wyrok na tych, którzy wyrządzili zło Jego wiernym wyznawcom. Scena przedstawiająca piątą pieczęć symbolizuje doświadczenie cierpiącego ludu Bożego w dziejach świata — od Abla aż po czas, gdy Bóg ostatecznie osądzi świat i pomści „krew sług swoich” (Ap 19,2). Cierpiący lud Boga musi być niewzruszony i wierzyć, że On wysłucha modlitw swoich wyznawców.

Wizja siedmiu trąb ukazuje, że na przestrzeni dziejów świata Bóg interweniował na rzecz swojego uciskanego ludu i sądził tych, którzy Jego lud krzywdzili. Celem siedmiu trąb jest upewnienie ludu Bożego, że niebo nie jest obojętne na cierpienie wierzących.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej