Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.6 [9.02]

SIEDEM PIECZĘCI

„Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Ap 5,9-10).

Przeczytaj: Ap 6,1-17; Kpł 26,21-26; Ez 4,16; Pwt 32,43; 2 Tes 1,7-10.

6. rozdział Apokalipsy Jana to kontynuacja sceny z 4. i 5. rozdziału tej księgi, gdzie przedstawiono Chrystusa jako godnego, by otworzyć zapieczętowaną księgę, ponieważ dzięki swemu zwycięskiemu życiu oraz śmierci odzyskał On to, co Adam utracił. Teraz, zrywając pieczęcie owej księgi, jest On gotowy zrealizować plan zbawienia do końca.

Pięćdziesiątnica oznaczała początek głoszenia ewangelii, przez którą Chrystus rozszerza swoje królestwo. Tak więc zerwanie pieczęci odnosi się do głoszenia ewangelii i konsekwencji jej odrzucenia. Zerwanie siódmej, ostatniej pieczęci, prowadzi wprost do zakończenia historii świata.

Ap 3,21 daje nam klucz do znaczenia siedmiu pieczęci: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie”. 4. i 5. rozdział Apokalipsy Jana mówią o zwycięstwie Chrystusa i Jego godności będącej wynikiem ofiary złożonej na Golgocie, aby stać się niebiańskim Najwyższym Kapłanem i otworzyć księgę. Ostatnie wersety 7. rozdziału Apokalipsy Jana opisują zwycięzców przed tronem Chrystusa. Tak więc 6. rozdział Apokalipsy Jana dotyczy ludu Bożego w okresie zwyciężania, aby mógł on dzielić tron z Jezusem.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej