Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.3 [19.01]

PRZESŁANIA JEZUSA DO SIEDMIU ZBORÓW

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (Ap 3,21).

Przeczytaj: Ap 2,8-3,22; Iz 61,10.

Z wyspy Patmos Jezus za pośrednictwem Jana wysłał list zawierający siedem przesłań dla Jego ludu. Choć przesłania te dotyczyły bezpośrednio zborów w Azji w czasach apostoła, to jednak w ujęciu proroczym przedstawiają symboliczny obraz stanu Kościoła na przestrzeni dziejów. Porównanie tych przesłań wskazuje, że wszystkie one mają sześciorakiego rodzaju strukturę. Każde przesłanie zaczyna się wskazaniem z nazwy określonego zboru.

Następnie pojawiają się słowa: To mówi…, po których Jezus przedstawia się zborowi przy pomocy opisów i symboli występujących w 1. rozdziale Apokalipsy Jana. Te opisy Jezusa są dostosowane do szczególnych potrzeb każdego zboru. W ten sposób Jezus wskazuje na to, że jest w stanie przyjść zborom z pomocą w ich zmaganiach i problemach. Następnie Jezus udziela pochwały określonemu zborowi, a potem radzi mu, jak wyjść z trudnej sytuacji.

Wreszcie każde przesłanie do zboru kończy się wezwaniem do słuchania przesłania Ducha Świętego oraz obietnicą dla zwycięzców. Jak zauważyliśmy w lekcji ubiegłego tygodnia podczas naszej analizy przesłania do pierwszego zboru, efeskiego, i jak zauważymy w tym tygodniu, studiując przesłania do pozostałych sześciu zborów, Jezus oferuje nadzieję i odpowiada na potrzeby każdego zboru w jego szczególnej sytuacji. Tak więc z pewnością może On zaspokoić także i nasze potrzeby dzisiaj.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej