Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.2 [12.01]

POŚRÓD ŚWIECZNIKÓW

„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów” (Ap 2,7).

Przeczytaj: Ap 1,9-18; Dz 7,54-60; Mt 12,8; Wj 20,11; Dn 10,5-6; Ap 1,20-2,7.

W 73. rozdziale Księgi Psalmów Asaf wyraża zdumienie z powodu chełpliwej pychy bezbożnych. Wielu z nich żyje w dostatku i beztrosce, w przeciwieństwie do cierpiących sprawiedliwych. Ta niesprawiedliwość bardzo zaniepokoiła psalmistę (zob. Ps 73,2-16), który z tym problemem udał się do świątyni (zob. Ps 73,16-17 UBG). Tam, w obecności Boga, uzyskał głębsze zrozumienie tej kwestii.

Wieki później sędziwy apostoł Jan znalazł się na skalistej wysepce zesłany tam z powodu wiernego głoszenia ewangelii. Ku swemu przygnębieniu otrzymał wtedy wiadomość, że zbory będące pod jego opieką są nękane przez różne problemy. Jednak w tym kryzysowym czasie otrzymał on wizję zmartwychwstałego Chrystusa znajdującego się w niebiańskiej świątyni. W tej wizji, podobnie jak niegdyś psalmiście Asafowi w świątyni, Pan objawił Janowi tajemnice zmagań, jakie życie niesie ze sobą. Ta świątynna scena dała mu pewność obecności i opieki Chrystusa — pewność, którą miał on przekazać zborom i następnym pokoleniom chrześcijan w przyszłych wiekach, aż po kres dziejów świata.

Obok przedstawienia służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni, w tym tygodniu zaczniemy się przyglądać pierwszym siedmiu szczególnym przesłaniom dla Kościoła zaadresowanym zbiorczo do siedmiu zborów w Azji, ale przeznaczonym także i dla nas. W tym tygodniu przestudiujemy przesłanie do pierwszego z tych zborów, a w kolejnym tygodniu — przesłania do pozostałych sześciu.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej