Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.13[30.03]

WSZYSTKO NOWYM CZYNIĘ

„I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe” (Ap 21,5).

Przeczytaj: Ap 19,6-9; J 14,1-3; Ap 19,11-16; 20,1-3; Jr 4,23-26; Ap 20,4-6; 21,2-8.

Zniszczenie eschatologicznego Babilonu jest złą nowiną dla tych, którzy współpracowali z tym odstępczym systemem religijnym. Jednak dla ludu Bożego jest to dobra nowina (zob. Ap 19,1-7). Babilon był odpowiedzialny za nakłonienie sił politycznych do prześladowania i mordowania naśladowców Boga (zob. Ap 18,24). Zniszczenie tego wielkiego wroga oznacza wyzwolenie i zbawienie dla wiernego ludu Bożego.

Wraz ze zniszczeniem Babilonu modlitwy wiernych wyznawców Boga ukazane w scenie piątej pieczęci zostają wreszcie spełnione. Ich wołanie: „Kiedyż, Panie (…)?” (Ap 6,10) wyraża wołanie uciskanego i cierpiącego ludu Bożego od Abla aż do czasu, gdy Bóg ostatecznie usprawiedliwi swoich wiernych (zob. Ps 79,5; Ha 1,2; Dn 12,6-7). W Apokalipsie Jana lud Boży znajduje zapewnienie, że zło, ucisk i cierpienie skończą się definitywnie.

I oto nadszedł czas, by Chrystus założył swoje wieczne królestwo. Pozostałe rozdziały Apokalipsy Jana opisują unicestwienie nie tylko eschatologicznego Babilonu, ale także szatana i wszelkiego zła. W tych rozdziałach otrzymujemy także wgląd w ustanowienie wiecznego Królestwa Bożego.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej