Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.12[23.03]

SĄD NAD BABILONEM

„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości” (Ap 18,4-5).

Przeczytaj: Ap 17,1-18; Jr 51,13; Wj 28,36-38; Ap 13,1-8.18; 16,2-12.

Ap 11,18 podsumowuje wydarzenia na ziemi tuż przed finalną armagedonową bitwą: „Popadły w gniew narody”. Ten stan rzeczy na ziemi pasuje do opisu dni ostatecznych według Jezusa (zob. Łk 21,25) i wywołuje gniew Boga — Jego karę w postaci siedmiu plag ostatecznych wylanych na bezbożnych (zob. Ap 15,1).

Szósta plaga spowoduje symboliczne wyschnięcie rzeki Eufrat, gdy rozczarowani mieszkańcy świata wycofają swoje poparcie dla eschatologicznego Babilonu. Jak zauważyliśmy w poprzedniej lekcji, utrata władzy przez Babilon zostanie poprzedzona szeroko zakrojonymi demonicznymi działaniami mającymi upozorować dzieło Boże (zob. Ap 16,13-14). Demoniczne działania skutecznie zjednoczą bezbożnych w przygotowaniu na armagedonową bitwę.

Na początku owej bitwy nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, które będzie częścią siódmej plagi. Trzęsienie ziemi położy kres jedności Babilonu i spowoduje jego rozpad na trzy części (zob. Ap 16,18-19). Eschatologiczny Babilon został przedstawiony jako miasto, a oznacza nietrwałą unię sił politycznych i religijnych świata w opozycji do ludu Bożego. Ta jedność zostanie rozbita, a eschatologiczny Babilon się rozpadnie.

Musimy pamiętać, że Ap 16,19 jedynie zapowiada polityczny rozpad eschatologicznego Babilonu. 17. i 18. rozdział Apokalipsy Jana mówią, jak dojdzie do tego rozpadu. Przed przedstawieniem końca eschatologicznego Babilonu i powodów jego upadku (zob. Ap 17,12-18,24) w 17. rozdziale Apokalipsy Jana określono ten  eschatologiczny odstępczy system religijny jako wszetecznicę siedzącą na szkarłatnej bestii. Wraz ze swoimi córkami wszetecznica Babilon, dosiadając szkarłatnej bestii, zwodzi mieszkańców świata do buntu przeciwko Bogu (zob. Ap 17,1-11).

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej