Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.11 [16.03]

SIEDEM PLAG OSTATECZNYCH

„Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje” (Ap 15,4).

Przeczytaj: Ap 15,1; 7,1-3; 14,9-10; 16,1-12; 17,1; Dn 5,1-30; Ap 16,16; 2 Tes 2,9-12.

Ap 11,18 podsumowuje wydarzenia na ziemi tuż przed finalną armagedonową bitwą: „Popadły w gniew narody”. Ten stan rzeczy na ziemi pasuje do opisu dni ostatecznych według Jezusa (zob. Łk 21,25) i wywołuje gniew Boga — Jego karę w postaci siedmiu plag ostatecznych wylanych na bezbożnych (zob. Ap 15,1).

15. rozdział Apokalipsy Jana rozpoczyna się sceną przedstawiającą siedmiu aniołów z siedmioma czaszami pełnymi gniewu Bożego. Ale zanim nastąpi wylanie gniewu, otrzymujemy wgląd w przyszłość wiernego ludu Bożego (zob. Ap 15,1-4). Wierni Boży zostali opisani jako ci, którzy zwyciężyli „nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego” (Ap 15,2), a stali nad czymś, co przypominało morze przejrzyste jak szkło, oraz śpiewali pieśń Mojżesza i Baranka.

Wszystko to przypomina nam Hebrajczyków na brzegu Morza Czerwonego świętujących zwycięstwo Boga nad Egipcjanami (zob. 15. rozdział Księgi Wyjścia). Ci zwycięscy święci są tymi samymi, o których w Ap 14,1-5 czytamy jako o 144 tysiącach. Odrzucili oni znamię bestii i są chronieni przed siedmioma plagami ostatecznymi. Podczas powtórnego przyjścia Jezusa ich śmiertelne ciała zostaną przemienione i obdarzone nieśmiertelnością (zob. 1 Kor 15,51-54), a oni przyłączą się do zmartwychwstałych świętych, by powitać Jezusa przychodzącego w mocy i chwale (zob. 1 Tes 4,17).

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej