Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.10 [9.03]

WIECZNA EWANGELIA BOGA

„Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).

Przeczytaj: Ap 14,6-12; Mt 24,14; Koh 12,13-14; Wj 20,2-11; Iz 21,9; 34,8-10.

Apokalipsa Jana wskazuje na to, że szatańskie zwiedzenia w czasach końca będą tak skuteczne, iż niemal cały świat wybierze oddawanie czci bestii i przyjmie jej znamię. Ale w Ap 14,1-5 czytamy również, że Bóg będzie miał swoją resztę — tych, którzy staną po Jego stronie, gdy większość świata się od Niego odwróci.

Ostatecznie wszyscy ludzie będą musieli wybrać nie to, czy w ogóle oddawać komuś cześć, czy nie (każdy zawsze czci kogoś lub coś), ale raczej komu oddawać cześć. Czciciele bestii otrzymają znamię na prawej ręce lub czole (symbol wyboru służenia odstępczemu systemowi czynem lub myślą).

Jednocześnie świat doświadczy wielkiego głoszenia ewangelii, jakiego nie było od czasów Pięćdziesiątnicy. Zanim kara Boża spadnie na odstępczą ludzkość, Bóg przekaże swoje ostrzegawcze przesłanie „wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6). Bóg bowiem nie chce, by ktokolwiek zginął, ale by wszyscy byli zbawieni, jako że Chrystus złożył swoje życie w ofierze za całą ludzkość. Jest tylko pytanie, kto przyjmie tę ofiarę, a kto nie.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej