Wydawanie żywności FEAD

Od czerwca 2015 roku ruszył unijny program pomocy żywnościowej. Dystrybucją żywności będą zajmować się organizacje partnerskie, jedną z nich jest Skoczowska filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh).

Pomoc żywnościowa w Unii Europejskiej jest realizowana w ramach FEAD – Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014–2020 (POPŻ 2014–2020).

W Skoczowie za dystrybucję żywności będzie odpowiadać m.in. lokalna filia ChSCh. Żywność będziemy wydawać dla 300 osób dla mieszkańców Gminy Skoczów. Weryfikację osób potrzebujących wykona Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolontariusze ChSCh będą wydawać żywność osobom, które posiadają specjalne skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie. Plan zakłada przekazanie 60 kg żywności na osobę.

Wydawanie żywności będzie odbywać się w budynku (po dawnej Policji) w Skoczowie, ul. Sarkandra .

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 10:00-14:00.

Harmonogram wydawania żywności:
15.06.2015
20.07.2015
17.08.2015
21.09.2015
19.10.2015