Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.12

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić,
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 12,1-13,14.

Chociaż Paweł usilnie starał się uwolnić swoich adresatów od błędnego pojmowania prawa, to jednak zawsze i wszędzie wzywał wszystkich chrześcijan do przestrzegania wysokiego standardu posłuszeństwa. To posłuszeństwo jest efektem wewnętrznej przemiany serca i umysłu — przemiany następującej wyłącznie dzięki mocy Bożej działającej w człowieku, który poddaje się Bogu.
List do Rzymian nie zawiera żadnej sugestii, by to posłuszeństwo było czymś automatycznym. Chrześcijanin musi zostać uświadomiony co do Bożych wymagań, musi pragnąć być im posłuszny oraz powinien przyjmować moc, bez której to posłuszeństwo nie jest możliwe.
Oznacza to, że uczynki są częścią chrześcijańskiej wiary. Paweł nigdy nie zamierzał pomniejszać wartości uczynków. W 13., 14. i 15. rozdziale Listu do Rzymian podkreśla zdecydowanie ich znaczenie. Nie przeczy w ten sposób temu, co napisał wcześniej o sprawiedliwości przez wiarę. Przeciwnie, uczynki są prawdziwym wyrazem, co znaczy żyć przez wiarę. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.12

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.11

WYBRANI – 10 i 11 rozdział Listu do Rzymian

„Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej.
Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina”
(Rz 11,1)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 10,1 – 11,36.

Te 2 rozdziały Listu do Rzymian były i są nadal przedmiotem wielu dyskusji. Jedno jest w nich jasne, a mianowicie miłość Boga do ludzkości i Jego wielkie pragnienie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie istnieje coś takiego jak zbiorowe odrzucenie kogokolwiek w kwestii zbawienia. W 10. rozdziale Listu do Rzymian czytamy wyraźnie: „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem” (Rz 10,12). Wszyscy są grzesznikami i potrzebują łaski Bożej danej światu przez Jezusa Chrystusa. Ta łaska jest dana wszystkim, nie na podstawie narodowości, pochodzenia czy uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa, który umarł jako Zastępca za wszystkich grzeszników. Role mogą się zmieniać, ale plan zbawienia pozostaje ten sam. Paweł kontynuuje ten temat w 11. rozdziale Listu do Rzymian. Jak stwierdziliśmy wcześniej, ważne jest, byśmy rozumieli, że gdy Paweł mówi o wybraniu i powołaniu, nie chodzi o zbawienie, ale o rolę w Bożym planie ewangelizacji świata. Żadna grupa ludzi nie została odepchnięta od zbawienia.

Wielu Izraelitów usiłowało ustanowić własne usprawiedliwienie (zob. Rz 10,3), poszukując sprawiedliwości w wyniku przestrzegania prawa (zob. Rz 10,5). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.11

Ślub Moniki i Mateusza

3 grudnia związek małżeński zawarli Monika i Mateusz. Uroczystość zaślubin prowadził pastor Jacek Matter. To szczególne nabożeństwo uświetniły występy: Oliwii i Malwiny Smyk, Zespołu “Sela” ze Skoczowa, Mario Jarib Diaz Ochoa oraz Marcina Krasia. Młodej parze życzymy aby każdy dzień wspólnego życia przybliżał ich do Boga i do siebie.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

DZIECI OBIETNICY – Czy Bóg steruje nami jak marionetkami?

„Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18).

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 9,1-33.

„Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. (…). Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję” (Rz 9,13.15).  O czym Paweł mówi w powyższych wersetach? Co z ludzką wolą i wolnością wyboru, bez których to, w co wierzymy, nie ma zbyt wiele sensu? Czy nie jesteśmy wolni, by wybrać albo odrzucić Boga? Czyżby te wersety uczyły, że pewni ludzie są wybrani do zbawienia, a inni są wybrani na zatracenie, bez względu na ich osobiste wybory?

Odpowiedź, jak zwykle, znajdujemy, spoglądając na szerszy obraz tego, o czym mówi Paweł. Apostoł podąża tu za argumentacją mającą na celu wykazanie, iż Bóg ma prawo wybrać tych, którymi posługuje się jako swoimi wybranymi.

„A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim” (Wj 19,6).

Celem Boga było to, by przez objawienie Jego charakteru cały świat został pociągnięty do Niego za pośrednictwem Izraela. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.9

ŻADNEGO POTĘPIENIA – 8 rozdział Listu do Rzymian

“Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.” Rz 8,1″

Przeczytaj:
List do Rzymian 8,1-17.

8. rozdział Listu do Rzymian jest odpowiedzią Pawła na 7. rozdział. W 7. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi o rozczarowaniu, porażce i potępieniu. W 8. rozdziale nie ma już potępienia, które zostało zastąpione wolnością i zwycięstwem dzięki Jezusowi Chrystusowi.

W 7. rozdziale Listu do Rzymian Paweł napisał, że jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to przykre doświadczenie opisane w tym rozdziale listu będzie twoim udziałem. Będziesz niewolnikiem grzechu niezdolnym do czynienia tego, co chcesz czynić. W 8. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi, że Jezus Chrystus oferuje ci wyzwolenie z grzechu i wolność do czynienia dobra, które pragniesz czynić, ale na czynienie którego nie pozwalała ci twoja cielesna natura. Następnie Paweł wyjaśnia, że ta wolność została nabyta za nieskończoną cenę. Chrystus, Syn Boży, przyjął człowieczeństwo. Jedynie w ten sposób mógł nawiązać z nami łączność i stać się dla nas przykładem, a także naszym Zastępcą, by umrzeć za nas. Przyszedł więc „w postaci grzesznego ciała” (Rz 8,3). W efekcie słuszne żądania prawa wykonały się na nas (zob. Rz 8,4). Inaczej mówiąc, Chrystus umożliwił zwycięstwo nad grzechem, a tym samym spełnienie słusznych wymagań prawa Bożego tym, którzy wierzą — nie jako zbawczy środek, ale jako efekt zbawienia. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.9

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.8

7 rozdział Listu do Rzymian – wewnętrzne zmagania człowieka

„Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według  przestarzałej litery” (Rz 7,6).

Przeczytaj:
List do Rzymian 7,1-25.

„Znaczenie [Rz 7,14-25] jest jednym z najczęściej omawianych problemów w całym Liście do Rzymian. Główne wątpliwości dotyczą tego, czy opis tak wielkich moralnych zmagań może mieć tło autobiograficzne, a jeśli tak, to czy ten fragment listu odnosi się do doświadczenia Pawła przed nawróceniem, czy po nawróceniu. To, że Paweł pisze o własnych zmaganiach z grzechem, wydaje się wynikać z prostego sensu jego słów1 (…). Oczywiście prawdą jest także to, że Paweł opisał konflikt, jakiego w ten czy inny sposób doświadcza każdy, komu uświadomione zostały duchowe wymagania świętego prawa Bożego” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Hagerstown 1980, t. VI, s. 553.) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.8

Światowy Dzień Rzucania Palenia

powiększ16 listopada jest Światowym Dniem Rzucania Palenia. Z tej okazji już dzisiaj chcemy zaprosić wszystkie osoby, które chcą rzucić palenie, na spotkania jakie będą miały miejsce w Skoczowie w dniach od 27 listopada do 1 grudnia.  Szczegóły na plakacie. Spotkania będą bezpłatne ! Skorzystaj i uwolnij się od nałogu!

*nie gwarantujemy rzucenia palenia, jest to uzależnione indywidualnie od każdej osoby.

Pamiątka Wieczerzy Pańskiej

18 listopada 2017 (sobota) podczas nabożeństwa sobotniego,
będzie miała miejsce Pamiątka Wieczerzy Pańskiej.

Czym jest Pamiątka Wieczerzy Pańskiej ?
W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego uroczystość Wieczerzy Pań­skiej organizowana jest zazwyczaj raz na kwartał. Obejmuje ona obrzęd umywania nóg, który poprzedza Wieczerzę Pańską. Uroczystość ta jest zarówno dla prowadzących ją pastorów i starszych, jak i całego zboru chwilą niezwykle świętą i radosną. Odbywa się ona zazwyczaj podczas so­botniego nabożeństwa.

Obrzęd umywania nóg.
„Po umyciu nóg uczniom Chrystus rzekł: «Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczy­niłem». W słowach tych Chrystus wskazywał na coś więcej niż tylko na obowiązek zadośćuczynienia zasadom gościnności. Chodziło Mu także o coś dalece ważniejszego niż usunięcie brudu z ludzkich stóp. Chrystus ustanawiał w ten sposób religijny obrzęd. Ten akt naszego Pana (…) uczynił z tego obyczaju święty obrzęd. Miał być on odtąd przestrzegany przez uczniów, by mogli na zawsze zachować w pamię­ci Jego lekcje pokory i służby bliźniemu. Czytaj dalej Pamiątka Wieczerzy Pańskiej

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.7

POKONANIE GRZECHU

“… grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.” Rzym 6,14

Przeczytaj:
List do Rzymian 6,1-23; 1 List Jana 1,8-2,1.

Jeśli uczynki nie mogą nas zbawić, to dlaczego mielibyśmy zaprzątać sobie nimi głowę? Dlaczego nie mielibyśmy nadal grzeszyć?

Paweł zawarł odpowiedź na to pytanie w rozdziale 6 Listu do Rzymian. Pisze o czymś co powszechnie jest rozumiane jako uświęcenie – proces, w którym pokonujemy grzech i coraz pełniej odzwierciedlamy  charakter Chrystusa.

Przyjrzyjmy się innej stronie zbawienia przez wiarę – obietnicom zwycięstwa nad grzechem w życiu człowieka zbawionego przez Jezusa.

“A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.” Rz 5,20.21 Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.7