Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.8 – Ryż i fasolki

Nauczyciel dał Kermytowi i jego kolegom z klasy interesujące zadanie. Nauczyciel poprosił ich, aby znaleźli kogoś w potrzebie, a następnie pomogli tej osobie uzyskać coś znaczącego. Wynik był niesamowity!


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

ODDZIAŁYWANIE DZIESIĘCINY

„Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli” (1 Kor 9,13-14).

Przeczytaj: Mk 16,15; 1 P 3,8-9; 1 Kor 9,14; Rz 3,19-24

Jak zauważyliśmy to w ubiegłym tygodniu, oddawanie dziesięciny jest ważnym wyrazem wiary. Jest jednym ze sposobów ukazania czy wypróbowania prawdziwości naszego wyznania wiary. „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli” (2 Kor 13,5). Pierwsze biblijne nawiązanie do dziesięciny to oddanie jej przez Abrahama Melchisedekowi (zob. Rdz 14,18-20; Hbr 7,4). Lewici także otrzymywali dziesięcinę, służąc w świątyni (zob. 2 Krn 31,4-10). Dzisiaj dziesięcina służy utrzymaniu pracowników ewangelii. Właściwie rozumiana służy także jako duchowa miara naszej więzi z Bogiem. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.7 – Część Potężnego Ruchu

Całkowite zaangażowanie w misję może być częścią kogokolwiek i gdziekolwiek. Dołącz do nas podczas wizyty w Maryland w USA, aby obejrzeć jeden z takich przykładów.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 7

UCZCIWOŚĆ WOBEC BOGA

„A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym1 i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc” (Łk 8,15).

Przeczytaj: Łk 16,10; Kpł 27,30; Rdz 22,1-12; Hbr
12,2; Łk 11,42; Hbr 7,2-10; Ne 13,1-31.

Co to jest uczciwe serce i jak się objawia? Współczesna kultura często podchodzi do uczciwości z punktu widzenia niejasnej relatywistycznej etyki. Większość ludzi czasami dopuszcza się nieuczciwości, ale uważa to za akceptowalne, jeśli naruszenie jej nie jest zbyt rażące. Twierdzi się, że w szczególnych okolicznościach nieuczciwość jest w pewnym stopniu usprawiedliwiona. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 7

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.6 – Żywa woda

Dla wielu z nas wypicie wody jest tak proste, jak włączenie kranu. Ale tutaj, w północnej Kenii, uzyskanie wody to dużo większa praca. Zobaczmy, jak pionier misji globalnej wpływa na tę afrykańską wioskę.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 6

CECHY DOBREGO SZAFARZA

„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych
i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie
wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,1-2).

Przeczytaj: Hbr 11,8-12; Rz 4,13.18-21; Mt 6,24; Hbr 9,14;1 J 5,2-3; Łk 16,10-12

Szafarzy rozpoznaje się po ich marce, czyli charakterystycznej cesze, tak jak producenci są rozpoznawani po ich logo, czyli znaku firmowym. W rzeczy samej wielu ludzi zyskało sławę, stając się atrakcyjną marką.
Znakiem firmowym, czyli charakterystyczną cechą chrześcijańskiego szafarza, jest odzwierciedlanie miłości Chrystusa w więzi, jaką szafarz ma z Nim. Gdy praktykujemy cechy charakteru Chrystusa, nasze życie będzie ukazywać naszą markę. Nasza marka będzie Jego marką, a nasza tożsamość zostanie połączona z Jego tożsamością (zob. 1 Kor 6,17). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 6

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.5 – Radość w służeniu

Kiedy brudna woda spowodowała, że cała wieś zachorowała, Ajoy zebrał wszystkich w Kościele Adwentystów, aby modlić się przez tydzień! Zobacz, jak pionier Misji Globalnej wpłynął na swoją wioskę.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

SZAFARSTWO PO UPADKU W EDENIE

„Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4).

Przeczytaj:  Iz 22,15-19; 1 Kor 4,1-2; Kol 2,2-3; Ef 6,13-17;
2 Kor 5,10.

Pierwsza praca Adama i Ewy była związana z szafarstwem. Ogród i całe stworzenie zostały im powierzone, aby opiekowali się nimi, cieszyli się nimi i panowali nad nimi (zob. Rdz 2,15), choć to wszystko nie należało do nich. Byli jedynie szafarzami tego, co Pan im powierzył. Przyjrzymy się uważniej definicji szafarstwa po upadku, gdy nasi prarodzice zostali wyproszeni z Edenu. My także jesteśmy szafarzami, ale w środowisku daleko odbiegającym od tego, jakie znali początkowo Adam i Ewa. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.4 – Okno na świat

Czy kiedykolwiek patrzysz na ludzi wokół siebie i zastanawiasz się, ilu z nich zna Jezusa? Ponad 4,5 miliarda ludzi na tej planecie nie zna Jezusa!


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.