Spotkanie w Dębowcu w przyrodzie

Pan dał nam piękny słoneczny dzień, dlatego oprócz dopołudniowego nabożeństwa sobotniego spotkaliśmy się w Dębowcu w przyrodzie. To był dobry czas spędzony przy rozmowach na ważne tematy – m.in. “Postawa chrześcijanina wobec niesprawiedliwości jaka często spotyka nas” oraz “Pewność zbawienia”. O pewności zbawienia na podstawie Słowa Bożego przypomniał nam pastor Jacek Matter. Był to też czas modlitw i wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitar. Z utęsknieniem czekamy na kolejne tego typu spotkania.

Projekty misyjne II kwartał 2018 – cz.4 – Kościół bez ludzi – część 1 [28.04]

Tony i Irene w pełni przyjęli Boże wezwanie. Dzielą się radościami i wyzwaniami związanymi z pracą misyjną na Alasce.

(Jeśli nie znasz języka angielskiego, włącz napisy i użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 4 [28.04]

ZBAWIENIE I CZAS KOŃCA

„Na tym polega miłość , że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 J 4,10).

Przeczytaj: 14,9; So 3,17; J 1,1-3; Rz 8,38-39; Ps 91,15-16; Ap 14,6-7; Ef 1,4-5

Jedna z najbardziej fascynujących i najważniejszych różnic między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi polega na tym, że gdy religie te podkreślają to, czego nauczali ich założyciele, to jednocześnie nie mają one dużo do powiedzenia w kwestii tego, co owi założyciele zrobili dla ludzi. Jest tak dlatego, że nic z tego, co założyciele tych religii mogli zrobić dla swoich zwolenników, nie mogło ich zbawić. Jedyne, co mogli zrobić, to uczyć ludzi, jak mają zbawić się sami.

W przeciwieństwie do tego chrześcijanie nie tylko głoszą to, czego Jezus nauczał, ale także opowiadają o tym, co On uczynił, bo to, co On uczynił, jest dla nas jedynym środkiem, dzięki któremu możemy być zbawieni. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 4 [28.04]

Projekty misyjne II kwartał 2018 – cz.3 – Siatkówka i ewangelia [21.04]

W wiejskich obszarach Indii siatkówka i inne sporty odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu ludziom przesłania ewangelii. Odwiedźmy pioniera Misji Globalnej, aby zobaczyć, jak zakłada kościół!

(Jeśli nie znasz języka angielskiego, włącz napisy i użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.