Dołącz do nas w modlitwie o godz. 19.00

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w inicjatywę wspólnej modlitwy o pokonanie koronawirusa w Polsce i na całym świecie! Idąc za słowami Pana Jezusa, zapisanymi w Ewangelii Mateusza: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20), pragniemy zachęcić wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy o ustąpienie i pokonanie koronawirusa w Polsce i na świecie.

Każdego dnia o godzinie 19.00, zanośmy prośby do naszego łaskawego Boga o pomoc w walce ze śmiercionośnym wirusem. Tylko zjednoczeni i pełni wiary możemy wytrwać w tym trudnym czasie i nieść nadzieję drugiemu człowiekowi.

Poniżej publikujemy teksty Pisma Świętego, które mogą natchnąć nadzieją i pokojem w obecnym czasie.

Czytaj dalej Dołącz do nas w modlitwie o godz. 19.00

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 12 [21.03]

Z PÓŁNOCY I POŁUDNIA
DO PRZEŚLICZNEJ ZIEMI

„Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyz to jeszcze potrwa pewien czas” (Dn 11,35).

Gdy zaczynamy studiowanie tego trudnego rozdziału, musimy zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze 11. rozdział Księgi Daniela jest ogólna paralela poprzednich proroczych ciągów zdarzeń przedstawionych w Księdze Daniela. Podobnie jak to było w 2., 7., 8. i 9. rozdziale Księgi Daniela, prorocze przesłanie sięga od czasów proroka do końca świata. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 12 [21.03]

Koronawirus – apel do wiernych

Drodzy Współwyznawcy naszego Pana Jezusa Chrystusa
w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP,
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, pragniemy przekazać tą drogą kilka informacji i zaleceń.
      Przede wszystkim prosimy o modlitwy za wszystkich chorych, osoby zainfekowane wirusem, starsze oraz naszych wyznawców w kraju i zagranicą. Módlmy się o mądre decyzje władz naszego państwa, siłę, zdrowie i wytrwanie dla pracowników służb medycznych i wszystkich zaangażowanych w rozwiązanie obecnego kryzysu.
      Zarząd Kościoła informuje o odwołaniu najbliższych posiedzeń wszelkich komitetów działających przy Zarządzie Kościoła i rekomenduje odwołanie podobnych spotkań na poziomie diecezji i okręgów.
      Odwołane też zostają zajęcia z religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych do czasu przywrócenia przez rząd zajęć w szkołach.

Pełny komunikat przeczytasz na stronie: https://adwent.pl/koronawirus-apel-do-wiernych/

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 11 [14.03]

OD WALKI DO ZWYCIĘSTWA

„Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny!” (Dn 10,19).

W 10. rozdziale Księgi Daniela rozpoczyna się ostatnia wizja w tej księdze rozciągająca się na 11. i 12. rozdział. Na początku tej wizji dowiadujemy się, ze dotyczy ona wielkiej wojny (zob. Dn 10,1 BKR). Podczas gdy 11. rozdział Księgi Daniela ukazuje pewne szczegóły owej wojny, to 10. rozdział Księgi Daniela zwraca uwagę na jej duchowe wymiary i objawia, jak za kulisami ziemskich konfliktów toczy się duchowy bój na skale wszechświatowa. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 11 [14.03]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]

OD WYZNANIA GRZECHÓW DO POCIESZENIA

„O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud!” (Dn 9,19).

9. rozdział Księgi Daniela zawiera jedna z najwspanialszych modlitw zapisanych w Biblii. W ważnych chwilach swojego życia Daniel uciekał się w modlitwie do Boga, by sprostać czekającym go wyzwaniom. Gdy Daniel i jego przyjaciele mieli być zabici z powodu tajemniczego snu pogańskiego króla, prorok przyszedł do Boga w modlitwie (zob. 2. rozdział Księgi Daniela).

Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]

Tydzień modlitwy młodzieży 2020

https://www.interamerica.org/event/youth-week-of-prayer-2020/

W tym roku tematem do rozważań będzie: “Przebaczenie i pojednanie”, a tekstem przewodnim będzie: 2 List do Koryntian 5: 17-21 .
Zachęcamy wszystkich młodych ludzi aby w tym czasie szczególnie poświecili czas – osobiście czy w grupach, aby studiować Słowo Boże, poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania, oraz na modlitwy, w których będziecie naszemu Dobremu Bogu przestawiali wasze dylematy, troski ale i radości. Materiał w języku polskim już wkrótce powinien być dostępny.

Czytaj dalej Tydzień modlitwy młodzieży 2020