Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.1

List do Rzymian

Czy list, napisany ok. 2000 lat temu, kierowany do rzymskiej gminy chrześcijańskiej może znaleźć swoich adresatów również dzisiaj?
W Komentarzu do Listu do Rzymian Luter napisał: „List ten jest w istocie najważniejszą częścią Nowego Testamentu i ewangelią w najczystszej postaci, a wart jest nie tylko tego, by każdy chrześcijanin znał go słowo po słowie na pamięć, ale by zajmował się nim co dnia jako chlebem powszednim duszy” (Marcin Luter, Komentarz do Listu do Rzymian, tłum. zbiorowe, Tymbes, [Tymbark] 2014, wyd. II,s. 7)  Przez najbliższe 3 miesiące spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Apostoł Paweł w Rzymie

„Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa
za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8).

Przeczytaj teksty:
Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14

Spróbujmy odpowiedzieć na pytania: Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.1

Wizyta Sekretarza Generalnej Konferencji Pastora G.T.Ng w Skoczowie – 5 sierpnia 2017

W dniach 4-5 sierpnia 2017r.  Pastor G.T. Ng – Sekretarz Generalnej Konferencji odwiedził w piątkowe popołudnie zbór w Pszczynie oraz uczestniczył w sobotnim zjeździe w zborze w Skoczowie, na który przyjechało ponad 500 osób.

Pastor G.T. Ng , były misjonarz w Azji oraz wybitny mówca, chciał bardzo spotkać się z siostrami i braćmi z Polski, Czech i Słowacji aby przybliżyć nam co się obecnie dzieje w kościele na świecie i przybliżyć nas do Pana Boga oraz poznać wyzwania z jakimi się zmagamy w naszym regionie.

Przewodnim  tematem spotkania było „Odrodzenie i reformacja”. Nabożeństwo rozpoczęła szkoła sobotnia a w niej lekcja szkoły sobotniej, prowadzona w jednej klasie przez brata Piotra Fojcika i apel misyjny, który wygłosiła siostra Ivy Ng – żona pastora G.T.Ng, dzieląc się doświadczeniem swojego nawrócenia oraz pracy misyjnej w Kambodży. Kazanie wygłosił pastor G.T.Ng, zachęcając do zwracania uwagi na proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Apokalipsy, zapowiadające to co ma przyjść, przed powtórnym przyjściem Jezusa. Po krótkiej przerwie na posiłek, część popołudniową rozpoczął godzinny koncert, w którym wystąpili wykonawcy z Polski, Czech i Ukrainy. Po koncercie wysłuchaliśmy kolejnego przemówienia pastora G.T.Ng. Zjazd zakończył się przemówieniem Przewodniczącego Kościoła w Polsce pastora Jarosława Dzięgielewskiego oraz podziękowaniami Przewodniczącego diecezji południowej pastora Vasyla Bostana.

   fotoreportaż ze zjazdu w zborze w Skoczowie

Nagrania audio:

Program zdrowia na Dniach Skoczowa

W niedzielę 18 czerwca w godzinach 15:00-18:00 podczas Dni Skoczowa, Chrześcijańska Służba Charytatywna – filia w Skoczowie przygotowała stoisko, na którym promowany był zdrowy styl życia. Można było bezpłatnie zbadać płuca (spirometria), ciśnienie krwi, BMI oraz skosztować wegetariańskich potraw. Dostępne były przepisy kulinarne oraz bezpłatna literatura nawiązująca do zdrowego stylu życia i nie tylko. Cieszymy się, że mieliśmy kolejną okazję zrobienia czegoś dobrego dla mieszkańców Skoczowa i nie tylko, oraz z tego, że nie brakowało chętnych zainteresowanych sprawami zdrowia. Dziękujemy wolontariuszom za przygotowanie potraw i pomoc w obsłudze programu.
“Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.” 3 Jan 1,2 (BW)

fotoreportaż (fot: Marcin Kraś)

„Czantoria dla Twojego zdrowia” – czerwiec 2017

„Czantoria dla Twojego zdrowia” – to program realizowany od wielu lat przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Cieszynie, Polski Komitet Zwalczania Raka – O/ w Cieszynie oraz Chrześcijańską Służbę Charytatywną w Skoczowie.

W niedzielę 11 czerwca 2017 roku przy górnej stacji wyciągu na Czantorii, dzięki przychylności Zarządu Czantorii został zrealizowany nasz program promujący zdrowy styl życia.

Była możliwość wykonania bezpłatnych badań medycznych, zapoznania się z udzielaniem pierwszej pomocy oraz chodzeniem z kijami nordic wal king.

Podczas wspólnych zajęć z aerobicu wiele osób zostało zapoznanych z zasadami ćwiczeń, gdyż ruch jest podstawą zasad zdrowego stylu życia.

Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy , drobne nagrody oraz kolorowe balony.

Piękna pogoda pozwoliła bardzo wielu osobom w różnym wieku do skorzystania z programu „Czantoria dla Twojego zdrowia”.

fotorepotraż (fot. Marcin Kraś)