Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4

UNIKANIE DRÓG ŚWIATA

„Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (…). Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony” (Prz 11,4.28).

Przeczytaj: Psalm 119,11; Efezjan 6,18; Rzymian 8,5-6; Hebrajczyków 11,1-6;
1 Królewska 3,14; Ezechiela 36,26-27

Choć szatanowi nie udało się skusić Jezusa, to jednak udało mu się to z każdym z ludzi. Będzie nas nadal skutecznie kusił, jeśli nie będziemy walczyć w zbroi i mocy Boga, który jako jedyny oferuje nam wolność od złudnych powabów świata.

Naszą jedyną nadzieją na ratunek przed ułudą tego świata jest żywa i zwycięska więź z Jezusem. Przyjrzyjmy się tej więzi oraz temu, jak ważna jest dla naszego duchowego powodzenia, byśmy dostrzegali, jaka moc stoi za maską tego świata, a także rozumieli znaczenie Chrystusa jako tego, który nadaje prawdziwy sens naszemu życiu.

Słowa zawarte w Biblii zachęcają abyśmy skupili naszą uwagę na najważniejszym: „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Kol 3,2; por. Flp 4,8), oraz wskazuje jak to czynić (Ps 119,11; Ef 6,18). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.3 – Pracuj ze mną

Każdego ranka pionierzy Globalnej Misji budzą się gotowi podążać za wolą Boga. Jedźmy do Birmy, aby dołączyć do pioniera w jego codziennej misji.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 3

BÓG CZY MAMONA?

Paweł w Liście do Filipian napisał o Jezusie: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Przeczytaj: Psalm 33,6-9; Ew. Mateusza 19,16-22; 1 Piotra 1,18; Hebrajczyków 2,14-15; Wyjścia 9,14; Psalm 50,10

Bóg nie marnuje słów na wyjaśnianie swojego stanowiska w kwestii obsesji na punkcie pieniędzy i spraw materialnych. Słowa skierowane przez Niego do chciwego bogacza, który doznając Jego błogosławieństwa, gromadził coraz więcej dla siebie, powinny napełnić nas wszystkich bojaźnią Bożą:
„Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty” (Łk 12,20-21).

Ułudą jest przypuszczać, że możemy służyć Bogu, a jednocześnie pałać nieograniczonym pragnieniem posiadania pieniędzy, gdyż takie podwójne życie nie jest możliwe na dłuższą metę.

Musimy podjąć decyzję.
W podjęciu decyzji powinno nam pomóc skupienie się na Bogu — kim On jest, co dla nas uczynił i co Mu zawdzięczamy? Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 3

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.2 – Miej wielkie marzenia

Od ponad 50 lat rodzina adwentystycznego uniwersytetu w Antilles marzy o budowie kościoła jako miejsca kultu i ośrodka szkoleniowego dla misjonarzy.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2

WIDZĘ, CHCĘ, BIORĘ

„A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt 13,22).

Przeczytaj: 2 Kor 8,1-7; Mt 13,3-7.22; Rdz 3,1-6; Iz 56,11;
Mt 26,14-16; 2 P 1,5-9

Umiłowanie pieniędzy i materialnych dóbr może nas dopaść z wielu różnych stron. Zdarza się, że słyszymy: Podążaj za Bogiem, a On uczyni cię bogatym w doczesne dobra. To głoszenie ewangelii dobrobytu nie ewangelii Bożej.

Biedni martwią się, że mają za mało, a bogaci martwią się, że nie mają jeszcze więcej. Powinniśmy się upewnić, że tego rodzaju troski nie zagłuszają słowa (zob. Mt 13,22 BT) w naszym umyśle.

Pożądliwość, jak każdy grzech, pojawia się w sercu. Zaczyna się wewnątrz nas i działa na zewnątrz. Tak było z Ewą w Edenie. (Przeczytaj Rdz 3,1-6) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2