Klub zdrowia – Zrozumieć depresję – lek. Helena Żurek

16 października, podczas comiesięcznego spotkania klubu zdrowia, prelekcję nt. depresji wygłosiła lek. Helena Żurek.
Gdy zbliża się okres jesienny i zimowy najwięcej osób dotyka ta nie zawsze dobrze rozumiana choroba. Bagatelizowana depresja może prowadzić do poważnych następstw. Prelegent przypomniał jakie są objawy depresji, co najczęściej prowadzi do depresji, oraz jak leczyć depresję. Uczestnicy spotkania skosztowali kanapek z pastą z marchewki, a przed spotkaniem mogli wykonać podstawowe badania profilaktyczne jak: poziom cukru we krwi, spirometrię, pomiar ciśnienia krwi.

fotoreportaż ze spotkania

nagranie audio

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.3

STAN LUDZKOŚCI

“Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” Rz 3,23

Przeczytaj:
Rz 1,16-17.22 – 2,10.17-24; Rz 3,1-2.10-18.23

Gdyby ktoś zadał ci pytania: Jakim jesteś człowiekiem?  Jak siebie oceniasz? Co byś odpowiedział (a)? Odpowiedzi zapewne będą różne. Przeważnie nie mamy sobie nic do zarzucenia ! Jednak gdy porównamy się z Bogiem, Jego świętością i Jego sprawiedliwością, nikt z nas nie oprze się poczuciu odrazy i zdegustowania wobec samego siebie.

Paweł od początku Listu do Rzymian przekonuje o tragicznym stanie ludzkości, a więc każdego z nas. Czy tego chcesz czy nie dzięki pierwszym rodzicom mamy skłonność do grzechu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.3

Nabożeństwo Żniwno-dziękczynne

Raz w roku mamy szczególne nabożeństwo. Dziękujemy wtedy za błogosławieństwa jakimi Bóg nas obdarowywał. Przynieśliśmy plony ziemi aby nimi udekorować podium. W ten sposób przypominamy , że wszystko co mamy pochodzi od naszego Stwórcy. Dzieci przygotowały i zaprezentowały program. Miejscowy zespół SELA uświetnił nabożeństwo wykonując pieśń pt. “Nie ma problemu”. Po nabożeństwie usiedliśmy jako jedna rodzina przy wspólnym stole, na który składały się smaczne potrawy przyniesione przez braci i siostry.

„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” Flp 4,19 (BW)

fotoreportaż

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.2

SPÓR

“Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” Ew. Jana 1,17

Przeczytaj:
Hebr 8,6; Mat 19,17; Ap 12,17; Kpł 23,1-44; Dz 15,1-29; Ga 1,1-12

Dla wielu żydów, którzy stawali się chrześcijanami za sprawą ewangelizacji prowadzonej przez apostołów i uczniów Jezusa, powstał problem związany z nawracającymi się poganami. Wielu żydów twierdziło, że poganie zanim staną się chrześcijanami muszą zostać Żydami. Ten spór rozwiązano na zjeździe Kościoła (soborze) w Jerozolimie opisanym w Dziejach Apostolskich 15,5-31, którego konkluzją było postanowienie:

“Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.” Dz.Ap. 15,28-29

A więc poganie nie musieli stać się Żydami (przestrzegać mnóstwa przepisów ceremonialnych), by przyjąć Chrystusa i być chrześcijanami. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.2