Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 8 [23.05]

STWORZENIE. KSIĘGĄ RODZAJU JAKO FUNDAMENT (CZ. 1)

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 1,1-3; Rdz 1,3-5; Wj 20,8-11; Ap 14,7; Mt 19,3-6; Rz 5,12.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,1-4).

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju maja fundamentalne znaczenie dla całego Pisma Świętego. Najważniejsze nauki czy doktryny biblijne mają swoje źródło w tych rozdziałach. Znajdujemy tu wzmiankę o naturze Boga działającego zgodnie jako Ojciec, Syn (zob. J 1,1-3; Hbr 1,1-2) i Duch Święty (zob. Rdz 1,2) w celu stworzenia świata i wszystkiego, co jest na nim, ze szczytowym dokonaniem w postaci stworzenia ludzkości (zob. Rdz 1,26-28). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 8 [23.05]

16 maja, godz. 9.30 – transmisja nabożeństwa sobotniego ze zboru w Skoczowie

W najbliższą sobotę zapraszamy do uczestniczenia w waszych domach w transmisji nabożeństwa sobotniego. Rozpoczęcie transmisji godzina 9.30.
W programie nabożeństwa: Lekcja szkoły sobotniej Hope Channel, Apel misyjny [pastor Włodzimierz Pilch], Historia dla dzieci, kazanie [pastor Włodzimierz Pilch] – Nie lękajcie się.
Lekcja biblijna dla dzieci (3-4 lata): https://youtu.be/POwUGymthgc

Link bezpośredni: https://youtu.be/6Db0-ogsutg

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 7 [16.05]

JĘZYK, TEKST I KONTEKST BIBLII

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Pwt 32,46-47; 1 Krl 3,6; Lb 6,24-26; Rdz 1,26-27; 2,15-23; 15,1-5.

„Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku Skrzyni Przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie” (Pwt 31,26)

Miliardy ludzi na świecie mówią ponad sześcioma tysiącami języków. Całościowych przekładów Biblii dokonano na ponad sześćset języków, a przekładów Nowego Testamentu lub jego części — na ponad dwa i pół tysiąca kolejnych języków. Oczywiście jest to wielka liczba. Jednak nadal jest to mniej niż połowa języków używanych na świecie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 7 [16.05]