Zjazd okręgu Bielsko-Cieszyn 15.06

W tym dniu zapraszamy na zjazd (od godz. 9:30), który będzie miał miejsce w Domu Modlitwy w Wiśle, ul. Spacerowa 9. (w tym dniu nabożeństwa w Domu Modlitwy w Skoczowie nie będzie). W godzinach popołudniowych (ok godz.14:00) planowany jest chrzest przez zanurzenie w rzece Wisła, niedaleko Domu Modlitwy. Zapraszamy.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 11 [15.06]

WIERZĄCE RODZINY

„Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hbr 12,1-2).

Przeczytaj: Dz 10,1-28.34-35; 1 Kor 2,2; 1 Tes 5,21-22; J 1,12-13; 3,7; 1 J 5,1.

Bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujemy albo co przeszliśmy i co nas jeszcze czeka, żyjemy w określonym środowisku kulturowym. Nasi rodzice, nasze dzieci, nasze rodziny, nasi krewni, a nawet nasz zbór są pod silnym wpływem kultury, w której egzystują. Choć i inne czynniki odegrały tu swoją rolę, to jednak zmiana soboty na niedzielę jest mocnym przykładem tego, jak kultura w długim okresie czasu mocno i negatywnie wpływała na Kościół. Za każdym razem gdy przejeżdżamy obok pewnego kościoła i słyszymy bicie dzwonów informujących o niedzielnych nabożeństwach, przypomina to nam, jak dalekosiężna może być siła oddziaływania kultury. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 11 [15.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 10 [8.06]

TRUDNE CHWILE

„Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26).

Przeczytaj: Mt 7,5; Ef 1,7; Flp 2,4-8; Ef 4,26-27; Jk 1,19-20; Kol 3,19; Mt 7,12.

Nawet w najlepszych rodzinach zdarzają się trudności, napięcia i konflikty. Tak to już jest w upadłym świecie. Pozornie mało ważne sprawy — kto ma wyrzucić śmieci, czy nastolatka odrobiła lekcje albo czy dorastający syn posprzątał w swoim pokoju — mogą prowadzić do drobnych zadrażnień. Są jednak i poważniejsze problemy, które mogą powodować rozkład życia rodzinnego: zaborcza teściowa utrudniająca życie synowej oraz narażająca na szwank jej małżeństwo i zdrowie psychiczne, ojciec znęcający się nad dziećmi, syn odrzucający religijne dziedzictwo i wybierający hulaszczy tryb życia czy córka uzależniona od środków odurzających. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 10 [8.06]