Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 13 [28.03]

Z PROCHU DO GWIAZD

„Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Dn 12,3).

Księga Daniela rozpoczyna się najazdem Nebukadnesara na Judeę i uprowadzeniem jeńców do Babilonii, a kończy się powstaniem Księcia Michała i wyzwoleniem ludu Bożego z mocy eschatologicznego Babilonu. To znaczy, jak wskazuje na to cała Księga Daniela, ze w końcu, w samym końcu, Bóg dokona tego wszystkiego na rzecz swego ludu. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 13 [28.03]

Dołącz do nas w modlitwie o godz. 19.00

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w inicjatywę wspólnej modlitwy o pokonanie koronawirusa w Polsce i na całym świecie! Idąc za słowami Pana Jezusa, zapisanymi w Ewangelii Mateusza: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20), pragniemy zachęcić wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy o ustąpienie i pokonanie koronawirusa w Polsce i na świecie.

Każdego dnia o godzinie 19.00, zanośmy prośby do naszego łaskawego Boga o pomoc w walce ze śmiercionośnym wirusem. Tylko zjednoczeni i pełni wiary możemy wytrwać w tym trudnym czasie i nieść nadzieję drugiemu człowiekowi.

Poniżej publikujemy teksty Pisma Świętego, które mogą natchnąć nadzieją i pokojem w obecnym czasie.

Czytaj dalej Dołącz do nas w modlitwie o godz. 19.00

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 12 [21.03]

Z PÓŁNOCY I POŁUDNIA
DO PRZEŚLICZNEJ ZIEMI

„Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyz to jeszcze potrwa pewien czas” (Dn 11,35).

Gdy zaczynamy studiowanie tego trudnego rozdziału, musimy zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze 11. rozdział Księgi Daniela jest ogólna paralela poprzednich proroczych ciągów zdarzeń przedstawionych w Księdze Daniela. Podobnie jak to było w 2., 7., 8. i 9. rozdziale Księgi Daniela, prorocze przesłanie sięga od czasów proroka do końca świata. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 12 [21.03]