Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.8 [23.02]

SZATAN — POKONANY WRÓG

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Ap 12,11).

Przeczytaj: Ap 12,1-17; Rdz 3,15; Iz 14,12-15; Dn 7,23-25; 2 Tes 2,8-12; Ap 13,13-14; 19,20.

12., 13. i 14. rozdział Apokalipsy Jana przygotowują nas na tę część tej księgi, która jest poświęcona wydarzeniom czasów końca (zob. Ap 15,1-22,21). Podczas gdy pierwsza część Apokalipsy Jana (zob. Ap 1,1-11,19) opisuje duchowe zmagania Kościoła we wrogim świecie w erze chrześcijańskiej, to pozostała część tej księgi skupia się na kluczowych wydarzeniach prowadzących do powtórnego przyjścia Jezusa i ustanowienia Królestwa Bożego. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.8 [23.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.7 [16.02]

SIEDEM TRĄB

„Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom” (Ap 10,7).

Przeczytaj: Ap 8,1-13; Lb 10,8-10; Ez 10,2; Ap 10,1-11; Dn 12,6-7; Ap 11,1-13; Kpł 16,1-34.

W scenie przedstawiającej piątą pieczęć zauważyliśmy, że wołanie uciskanego ludu Bożego odzwierciedla wołanie wiernych ze wszystkich wieków. Owi wierni zostali przedstawieni jako dusze pod ołtarzem wołające do Boga o sprawiedliwość/sąd i usprawiedliwienie/oczyszczenie z zarzutów:
— „Kiedyż, Panie? (…)?” (Ap 6,10). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.7 [16.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.6 [9.02]

SIEDEM PIECZĘCI

„Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Ap 5,9-10).

Przeczytaj: Ap 6,1-17; Kpł 26,21-26; Ez 4,16; Pwt 32,43; 2 Tes 1,7-10.

6. rozdział Apokalipsy Jana to kontynuacja sceny z 4. i 5. rozdziału tej księgi, gdzie przedstawiono Chrystusa jako godnego, by otworzyć zapieczętowaną księgę, ponieważ dzięki swemu zwycięskiemu życiu oraz śmierci odzyskał On to, co Adam utracił. Teraz, zrywając pieczęcie owej księgi, jest On gotowy zrealizować plan zbawienia do końca. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.6 [9.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.5 [2.02]

SIEDEM PIECZĘCI

„Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Ap 5,9-10).

Przeczytaj: Ap 6,1-17; Kpł 26,21-26; Ez 4,16; Pwt 32,43; 2 Tes 1,7-10.

6. rozdział Apokalipsy Jana to kontynuacja sceny z 4. i 5. rozdziału tej księgi, gdzie przedstawiono Chrystusa jako godnego, by otworzyć zapieczętowaną księgę, ponieważ dzięki swemu zwycięskiemu życiu oraz śmierci odzyskał On to, co Adam utracił. Teraz, zrywając pieczęcie owej księgi, jest On gotowy zrealizować plan zbawienia do końca. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.5 [2.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.4 [26.01]

GODZIEN JEST TEN BARANEK…

„Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci” (Ap 5,5).

Przeczytaj: Ap 4,1-11; Ez 1,5-14; Ap 5,1-14; Ef 1,20-23; Hbr 10,12; Dz 2,32-36.

W ubiegłym tygodniu studiowaliśmy przesłania Chrystusa do Jego ludu na ziemi. Następnie wizja przenosi się z ziemi do nieba, skupiając się na tym, „co się ma stać potem” (Ap 4,1) — w przyszłości.

Sceny wizji z 4. i 5. rozdziału Apokalipsy Jana rozgrywają się w niebiańskiej sali tronowej. Symbolicznie przedstawiają one panowanie Boga nad historią i planem zbawienia. Jednak zanim zostanie ukazana przyszłość, otrzymujemy potwierdzenie o centralnej roli arcykapłańskiej służby Chrystusa w niebie w Jego panowaniu nad sprawami na ziemi oraz w odkupieniu ludzkości. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.4 [26.01]