Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

SZAFARSTWO PO UPADKU W EDENIE

„Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4).

Przeczytaj:  Iz 22,15-19; 1 Kor 4,1-2; Kol 2,2-3; Ef 6,13-17;
2 Kor 5,10.

Pierwsza praca Adama i Ewy była związana z szafarstwem. Ogród i całe stworzenie zostały im powierzone, aby opiekowali się nimi, cieszyli się nimi i panowali nad nimi (zob. Rdz 2,15), choć to wszystko nie należało do nich. Byli jedynie szafarzami tego, co Pan im powierzył. Przyjrzymy się uważniej definicji szafarstwa po upadku, gdy nasi prarodzice zostali wyproszeni z Edenu. My także jesteśmy szafarzami, ale w środowisku daleko odbiegającym od tego, jakie znali początkowo Adam i Ewa. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.4 – Okno na świat

Czy kiedykolwiek patrzysz na ludzi wokół siebie i zastanawiasz się, ilu z nich zna Jezusa? Ponad 4,5 miliarda ludzi na tej planecie nie zna Jezusa!


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4

UNIKANIE DRÓG ŚWIATA

„Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (…). Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony” (Prz 11,4.28).

Przeczytaj: Psalm 119,11; Efezjan 6,18; Rzymian 8,5-6; Hebrajczyków 11,1-6;
1 Królewska 3,14; Ezechiela 36,26-27

Choć szatanowi nie udało się skusić Jezusa, to jednak udało mu się to z każdym z ludzi. Będzie nas nadal skutecznie kusił, jeśli nie będziemy walczyć w zbroi i mocy Boga, który jako jedyny oferuje nam wolność od złudnych powabów świata.

Naszą jedyną nadzieją na ratunek przed ułudą tego świata jest żywa i zwycięska więź z Jezusem. Przyjrzyjmy się tej więzi oraz temu, jak ważna jest dla naszego duchowego powodzenia, byśmy dostrzegali, jaka moc stoi za maską tego świata, a także rozumieli znaczenie Chrystusa jako tego, który nadaje prawdziwy sens naszemu życiu.

Słowa zawarte w Biblii zachęcają abyśmy skupili naszą uwagę na najważniejszym: „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Kol 3,2; por. Flp 4,8), oraz wskazuje jak to czynić (Ps 119,11; Ef 6,18). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4