Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.7 – Część Potężnego Ruchu

Całkowite zaangażowanie w misję może być częścią kogokolwiek i gdziekolwiek. Dołącz do nas podczas wizyty w Maryland w USA, aby obejrzeć jeden z takich przykładów.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 7

UCZCIWOŚĆ WOBEC BOGA

„A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym1 i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc” (Łk 8,15).

Przeczytaj: Łk 16,10; Kpł 27,30; Rdz 22,1-12; Hbr
12,2; Łk 11,42; Hbr 7,2-10; Ne 13,1-31.

Co to jest uczciwe serce i jak się objawia? Współczesna kultura często podchodzi do uczciwości z punktu widzenia niejasnej relatywistycznej etyki. Większość ludzi czasami dopuszcza się nieuczciwości, ale uważa to za akceptowalne, jeśli naruszenie jej nie jest zbyt rażące. Twierdzi się, że w szczególnych okolicznościach nieuczciwość jest w pewnym stopniu usprawiedliwiona. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 7

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.6 – Żywa woda

Dla wielu z nas wypicie wody jest tak proste, jak włączenie kranu. Ale tutaj, w północnej Kenii, uzyskanie wody to dużo większa praca. Zobaczmy, jak pionier misji globalnej wpływa na tę afrykańską wioskę.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 6

CECHY DOBREGO SZAFARZA

„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych
i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie
wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,1-2).

Przeczytaj: Hbr 11,8-12; Rz 4,13.18-21; Mt 6,24; Hbr 9,14;1 J 5,2-3; Łk 16,10-12

Szafarzy rozpoznaje się po ich marce, czyli charakterystycznej cesze, tak jak producenci są rozpoznawani po ich logo, czyli znaku firmowym. W rzeczy samej wielu ludzi zyskało sławę, stając się atrakcyjną marką.
Znakiem firmowym, czyli charakterystyczną cechą chrześcijańskiego szafarza, jest odzwierciedlanie miłości Chrystusa w więzi, jaką szafarz ma z Nim. Gdy praktykujemy cechy charakteru Chrystusa, nasze życie będzie ukazywać naszą markę. Nasza marka będzie Jego marką, a nasza tożsamość zostanie połączona z Jego tożsamością (zob. 1 Kor 6,17). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 6

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.5 – Radość w służeniu

Kiedy brudna woda spowodowała, że cała wieś zachorowała, Ajoy zebrał wszystkich w Kościele Adwentystów, aby modlić się przez tydzień! Zobacz, jak pionier Misji Globalnej wpłynął na swoją wioskę.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.