Informacje nt. nabożeństw sobotnich od 26.06.2021

Od 26 czerwca 2021r. do końca sierpnia będzie organizowane jedno nabożeństwo sobotnie dla wszystkich. Ze względu na duży Dom modlitwy i zmniejszenie obostrzeń wszystkie osoby chętne mogą przyjść na nabożeństwo.

Program nabożeństwa:

  • Wstęp: przywitanie, pieśń, modlitwa, ogłoszenia
  • Refleksje misyjne – dzielenie się doświadczeniami przeżytymi z Bogiem
  • Dary szkoły sobotniej
  • Szkoła sobotnia (czytanie i rozważanie Słowa Bożego).
  • Dary na cele zboru
  • Historia biblijna dla dzieci
  • Kazanie Słowa Bożego
  • Pieśń i osobista modlitwa